هفشجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر هفشجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسينى دستنايى سيده حديث انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
كيوانى نگين انسانی مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18