بروجن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بروجن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
علائى فرادنبه الميرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
مردانى سعيد هنر طراحي صحنه | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسن پور باغ بهزادى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
لله گانى عباس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
صفرنژاد بروجنى فاطمه انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
ملك محمدى فرادنبه نسرين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 16
تركان سفيددشتى فائزه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 15
كيهانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 21
رجبى بروجنى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 36
حسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 25
نورايى سفيددشتى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 59
قاسمى فر انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
چراغى سيوكى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
بختيارى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 42
عليخانى فرادنبه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
علوى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
عليخانى فرادنبه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 23
عظيمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مقدسى بروجنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
اشكانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 53
يلمه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
نظريان گندمانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
حاجتى كتكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
خديبى بروجنى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رستمى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 11
عليخانى كردشامى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
رئيسى پور تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
بهرامى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 26
زمانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24