فارسان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فارسان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهرامى فاطمه زهرا هنر طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال از سوم دبيرستان 20
عظيمى غزل انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
طاهرى على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 26
احمدى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 56
پاتو محمد ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 10
خسروى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 44
يوسفى شيخ رباط تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
گگونانى انسانی حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 22
شيوندى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 32
اميرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 31
خسروى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
مولايى ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
قنبرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 2سال از سوم دبيرستان 37
اسدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 3سال از دوم دبيرستان 44
بيد بزرگ ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
محمدى تجربی مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
داوودى انسانی حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 19
رئيسى انسانی باستان شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوش) 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيمى انسانی تاريخ اسلام | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 33
رحمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
باليده تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 23