شهركرد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهركرد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مظفرى عرفان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
بهارلوئى پوريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
مهديان على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
صادقى كوروش انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
قنبرى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
كريمى نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 54
كبيرى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
عباسى مينو هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرزاپور محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
هاشم زاده پريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
امانى بنى پرديس تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رحيمى نرگس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
اردستانى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
موسوى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 32
ميرى مهراوه هنر نقاشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
قلى پور محمدجواد هنر عکاسي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
هاشمى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 35
نظرى مقدم شكيلا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 57
احمدى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
نظرى محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 5سال از سوم راهنمايي 57
ولى پور اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 36
يوسفى سينا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى سيدمحمد امين انسانی حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
كيانى فاطمه ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
ثباتى حسين انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
جعفرى اميررضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
شيروانى پريا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 30
شاه سياه مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 45
صفارى اميرسپهر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 6سال از دوم راهنمايي 96
شاهرخى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 47
محمدى انسانی مشاوره | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 12
نجفى هنر ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال از چهارم دبيرستان 11
نوراللهى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 11
آقاسى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 29
شمس تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
گنجى انسانی حقوق | دانشگاه شهرکرد | شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
باقرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 54
رفيع پور انسانی حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 39
حاج زينلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 30
صابرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 18
بختيارى نيا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 47
اسماعيلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 28
جهانبازى هنر طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 34
رحيمى انسانی مشاوره | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 25
قاسمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
قلى پور انسانی مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال از چهارم دبيرستان 22
سميعى تجربی زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 51
نجفيان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 30
عيدى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
صادقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 10
برجيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 26
طاهرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
كرمى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 35
بنى هاشمى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
فتاحى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 17
شاكرى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
رسولى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 6سال از دوم راهنمايي 83
جاودان انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
واحد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18
مسعودى انسانی باستان شناسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
نفرسفيد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 13
فروزنده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 34
سليمى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 35
خداوردى تجربی زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 36
قائدى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 25
عباسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 3سال از دوم دبيرستان 34
رضايى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 34
جلالى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 1سال از چهارم دبيرستان 16
طاهرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
زحمتكش ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 31
عباسى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
فرج زاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
رئيسى تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 44
اسماعيلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 11
قنبرپور تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 53
نوذرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
صيادى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 22
ملك پور تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال از دوم دبيرستان 51
شيرزاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
باقرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 39
مظاهرى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 21
كريميان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
مظفرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
محمودى ریاضی فيزيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
كريمى پور تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 16
كى منش انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
جعفريان تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 51
مقيمى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 18
انصارى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 29
عباسيان تجربی مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 31
زمانى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
رستمى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18