جنگل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جنگل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صادقى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
لطفى احمد اباد انسانی حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 38