در‌گز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر در‌گز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رهدار فائزه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 61
ارتيانى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 6سال از دوم راهنمايي 94
بهادرى ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال از سوم دبيرستان 35
دميريان لايين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 64