در‌گز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر در‌گز

رهدار فائزه

رهدار فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ارتيانى رضا

ارتيانى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
نظرزاده افشين

نظرزاده افشين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عاشورى

عاشورى

علوم ورزشي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قرخلو

قرخلو

باستان شناسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بهادرى

بهادرى

مهندسي دريا | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دميريان لايين

دميريان لايين

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی