تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تربت جام

اثنا عشرى محمد هادى

اثنا عشرى محمد هادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
بزمى بهنود

بزمى بهنود

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ابراهيمى خرم ابادى امير حسين

ابراهيمى خرم ابادى امير حسين

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
جامى سهيل

جامى سهيل

طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

هنر
ساريانى حديثه

ساريانى حديثه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مظفر تيزابى محمد مهدى

مظفر تيزابى محمد مهدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جهان نيا مطهره

جهان نيا مطهره

زبان وادبيات الماني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
جامى الاحمدى عمران

جامى الاحمدى عمران

صنايع دستي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
زنده دل جواد

زنده دل جواد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سلمانى محدثه

سلمانى محدثه

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى محراب

محمدى محراب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
تيمورى عاطفه

تيمورى عاطفه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
عارفى زاده بهنوش

عارفى زاده بهنوش

حقوق | دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كردستانى امير حسين

كردستانى امير حسين

معماري داخلي | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جلال احمدى عادل

جلال احمدى عادل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رمضان رمجى

رمضان رمجى

مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پارسامنش

پارسامنش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهيمى على

ابراهيمى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى ميلاد

رحيمى ميلاد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرفانيان اخلاقى

عرفانيان اخلاقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
اربابى متين

اربابى متين

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
خوافى حاجى اباد زرافشان

خوافى حاجى اباد زرافشان

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سلطانى محمد

سلطانى محمد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد زاده

محمد زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قاسمى خير ابادى

قاسمى خير ابادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شير محمدى

شير محمدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كمال ارخودى

كمال ارخودى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صرافى پور

صرافى پور

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ابراهيمى سمنگانى

ابراهيمى سمنگانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 110 آزمون

انسانی
كيصورى

كيصورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقانى يادگارى

دهقانى يادگارى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حميدى حاجى آبادى

حميدى حاجى آبادى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آزادى

آزادى

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عارفى زاده

عارفى زاده

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروزى ابدال ابادى

نوروزى ابدال ابادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نادى خير ابادى

نادى خير ابادى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محبتى راد

محبتى راد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
كشتمندى

كشتمندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سادات حسينى

سادات حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
يوسفى درس اخوند

يوسفى درس اخوند

علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قمرى ابدال ابادى

قمرى ابدال ابادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسحقى ايل بيگى

اسحقى ايل بيگى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كمال ارخودى

كمال ارخودى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی