سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سبزوار

پودينه

پودينه

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كاويان مهر سيداميررضا

كاويان مهر سيداميررضا

عکاسي | دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

هنر
رادمان محمدمهدى

رادمان محمدمهدى

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بخشيان

بخشيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معظميان سارينا

معظميان سارينا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مقيسه زينب

مقيسه زينب

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ايزى

ايزى

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينى نسب سيد مصطفى

حسينى نسب سيد مصطفى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شمس محمدعرفان

شمس محمدعرفان

مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
وحدانى نژاد اميدرضا

وحدانى نژاد اميدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شجاعى راد محمدصدرا

شجاعى راد محمدصدرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضوانى مقدم

رضوانى مقدم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كيوانلو

كيوانلو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دولت آبادى على

دولت آبادى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
آذرشب على

آذرشب على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
هاشمى سيدصادق

هاشمى سيدصادق

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پارسا پويا

پارسا پويا

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خيرآبادى اميرحسين

خيرآبادى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 178 آزمون

تجربی
آبرودى شهاب الدين

آبرودى شهاب الدين

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرجامى محمدابراهيم

فرجامى محمدابراهيم

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دانشور معين اميرحسين

دانشور معين اميرحسين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شريف زاده على

شريف زاده على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على آبادى على

على آبادى على

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ايزى

ايزى

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قاسم زاده

قاسم زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صداقتى راد

صداقتى راد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
درخشانفر مصطفى

درخشانفر مصطفى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
علوى پادر سيدمرتضى

علوى پادر سيدمرتضى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسن نژاد اناركى

حسن نژاد اناركى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زرقى مهديه

زرقى مهديه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
ايزى محسن

ايزى محسن

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شامخى مهدى

شامخى مهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شفيعى سارا

شفيعى سارا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدپور ميترا

محمدپور ميترا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
شمس آبادى فاضله

شمس آبادى فاضله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ابراهيمى زهرا

ابراهيمى زهرا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زارعى اميرمحمد

زارعى اميرمحمد

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شاهرخى سبزوار شيوا

شاهرخى سبزوار شيوا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حارث ابادى فاطمه

حارث ابادى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رنجبر اميرحسين

رنجبر اميرحسين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كوشكى سامان

كوشكى سامان

ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
گفتى

گفتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهراميه قاسم

بهراميه قاسم

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نويدپور اميرحسين

نويدپور اميرحسين

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مشرقى دانيال

مشرقى دانيال

مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شريفان متين

شريفان متين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پوراصلان على

پوراصلان على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كريمى دوست

كريمى دوست

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى زهراسادات

حسينى زهراسادات

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسن آبادى سميرا

حسن آبادى سميرا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
آرين زاد

آرين زاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خدابخش على رضا

خدابخش على رضا

زبان وادبيات عربي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يعقوبى نژاد ياسمن

يعقوبى نژاد ياسمن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سالارى محمدرضا

سالارى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شمس آبادى

شمس آبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلامى فاطمه

غلامى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ابارشى رضا

ابارشى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مقيسهء

مقيسهء

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حدادنيا

حدادنيا

فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جاجرمى كسرى

جاجرمى كسرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رشيدى مهسا

رشيدى مهسا

ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

هنر
فاضل نيا سيدحسين

فاضل نيا سيدحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
داورزنى على

داورزنى على

مهندسي صنايع | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
علوى مقدم سيدمصطفى

علوى مقدم سيدمصطفى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسماعيلى خواه ريحانه

اسماعيلى خواه ريحانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدى زهره

احمدى زهره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
افقهى سيدالياس

افقهى سيدالياس

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رجبى كمند فاطمه

رجبى كمند فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جهاندوست ارديزى مريم

جهاندوست ارديزى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت داورزن

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نوروزى نژاد اميررضا

نوروزى نژاد اميررضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شعبانپورمقدم على

شعبانپورمقدم على

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صانعى ميلاد

صانعى ميلاد

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جوانبخت

جوانبخت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طبسى مريم

طبسى مريم

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صادقى رضا

صادقى رضا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 20 آزمون

زبان
صمدى پور الهام

صمدى پور الهام

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جهان پناه

جهان پناه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
كروجى على

كروجى على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كلاته زينب

كلاته زينب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اخلاصى عليرضا

اخلاصى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كاملى

كاملى

علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسامى شكيب

حسامى شكيب

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
جهانى فرد

جهانى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسين پورفيلشور

حسين پورفيلشور

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بخش آبادى

بخش آبادى

ارتباطتصويري | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
عباسى

عباسى

حقوق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جاويدمنش

جاويدمنش

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صفايى بخش

صفايى بخش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرزين منش

فرزين منش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت خوشاب

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
روشن فكر

روشن فكر

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

زبان
جليلى

جليلى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
زارع

زارع

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت خوشاب

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
برادران مهرآبادى

برادران مهرآبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اكبرى زاده

اكبرى زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ايزى

ايزى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مومن

مومن

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى يزد

موسوى يزد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
عسكرى

عسكرى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

زبان چيني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
نيكو

نيكو

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ايلدرآبادى

ايلدرآبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت جغتاي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صبورى زاده

صبورى زاده

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كارگرى

كارگرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حقيقت جو

حقيقت جو

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شيرخانى

شيرخانى

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صابر

صابر

مهندسي معماري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
ايزى

ايزى

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نجارى

نجارى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
زاهدى

زاهدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يوسف آبادى

يوسف آبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
علوى

علوى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
يزدانى خواه

يزدانى خواه

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ايزى

ايزى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
رامشينى

رامشينى

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هاشم آبادى

هاشم آبادى

زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دلقندى

دلقندى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جمال آبادى

جمال آبادى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

زبان
رياحى فر

رياحى فر

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بينش

بينش

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
بداريه

بداريه

زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
شكرى اصل

شكرى اصل

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
برادران نجار

برادران نجار

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

9سال کانونی / 173 آزمون

تجربی
فاكر

فاكر

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امانى على اباد

امانى على اباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
چوپانى

چوپانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قليچى

قليچى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
تشكرى صالح

تشكرى صالح

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهرى

مهرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ديواندرى

ديواندرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
متين پور

متين پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صباغ زاده

صباغ زاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شهبازى فر

شهبازى فر

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابراهيمى زاده

ابراهيمى زاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عرب پور

عرب پور

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صالح آبادى

صالح آبادى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جلائى پور

جلائى پور

مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
معصومى على آباد

معصومى على آباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جهانى مقدم

جهانى مقدم

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسينى جنبذى

حسينى جنبذى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

ارتباطتصويري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
مزينانى

مزينانى

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحيمى اصل

رحيمى اصل

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمديانى

محمديانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جلمبادانى

جلمبادانى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالارى مقدم

سالارى مقدم

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرزانه كرد

فرزانه كرد

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بروغنى

بروغنى

مهندسي دريا | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دولت آبادى

دولت آبادى

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كرابى

كرابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحى نيا

صالحى نيا

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خسروى جم

خسروى جم

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهرآئينى

شهرآئينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحيمى ژيان

رحيمى ژيان

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ايزى

ايزى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
چوپانى

چوپانى

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
كرابى

كرابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شريفى نيا

شريفى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرامرزى

فرامرزى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

7سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
تقديريان

تقديريان

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
استيرى

استيرى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

حقوق | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فسنقرى

فسنقرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بيدخورى

بيدخورى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صانع زرنگ

صانع زرنگ

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مرادى على آباد

مرادى على آباد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كرابى

كرابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كسكنى

كسكنى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قرائى ژرفى

قرائى ژرفى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دباغى

دباغى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيدفر

شيدفر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
داورزنى

داورزنى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
فاكر

فاكر

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خيرآبادى

خيرآبادى

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جلمبادانى

جلمبادانى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قزى

قزى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ساعى نيا

ساعى نيا

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاضل هاشمى

فاضل هاشمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي نفت | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عامرى

عامرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رفيعى فر

رفيعى فر

مديريت دولتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مشتاقى

مشتاقى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
احسانى

احسانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كلاته

كلاته

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فصيحى نسب

فصيحى نسب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پروندى

پروندى

تاريخ | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

حقوق | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تقوى

تقوى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كلاته عربى

كلاته عربى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باعثى

باعثى

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
افچنگى

افچنگى

مهندسي مکانيک | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طاهرى شهرآئينى

طاهرى شهرآئينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برغمدى

برغمدى

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رسام

رسام

مهندسي دريا | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

فيزيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
درودى حسين پور

درودى حسين پور

زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
طبسى

طبسى

مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
الداغى

الداغى

مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
صدخروى

صدخروى

علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بازقندى

بازقندى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عرفانيان

عرفانيان

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
فلاحتى طزرق

فلاحتى طزرق

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عرب

عرب

مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صبيحان

صبيحان

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اقدسى

اقدسى

مهندسي مکانيک | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اقدسى

اقدسى

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
وجودى سلمانى

وجودى سلمانى

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
باغجرى

باغجرى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مديريت بيمه | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عرفان منش

عرفان منش

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
لطف آبادى

لطف آبادى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باغانى

باغانى

مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد آبادى

محمد آبادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مقدسى

مقدسى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خيرانديش

خيرانديش

مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شفيع ثانى

شفيع ثانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهرورزيان

مهرورزيان

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
واصلى دلير

واصلى دلير

مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دامرودى

دامرودى

مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دارينى

دارينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
يعقوبى نژاد

يعقوبى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برهانى

برهانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ظهيرى خواه

ظهيرى خواه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
داورزنى

داورزنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كرابى

كرابى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شهرآبادى

شهرآبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ريوندى

ريوندى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عارفى زاده

عارفى زاده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مشتاقى

مشتاقى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرابى

كرابى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مقصودلو

مقصودلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مقصودى

مقصودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مويد

مويد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيدخورى

بيدخورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مكارى

مكارى

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
زراعتى طزرقى

زراعتى طزرقى

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فيض آبادى

فيض آبادى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

زبان
محمديان

محمديان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ديواندرى

ديواندرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ايزى

ايزى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
استيرى

استيرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بديعى سبزوار

بديعى سبزوار

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نودهى

نودهى

مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
وثوق

وثوق

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي معماري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كوثرى

كوثرى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عادلى

عادلى

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خيرخواه كلاتهء

خيرخواه كلاتهء

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
عليكى

عليكى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آزادوارى

آزادوارى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برآبادى

برآبادى

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باشتنى

باشتنى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جوان

جوان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نودهى

نودهى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيك پويا

نيك پويا

مترجمي زبان انگليسي | مرکزاموزش عالي کاشمر | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

زبان
بهمدى كسكابى

بهمدى كسكابى

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نويدى كيا

نويدى كيا

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قدس

قدس

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
داودى

داودى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كسكنى

كسكنى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طاق سالار

طاق سالار

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرشيان

عرشيان

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفائيان

صفائيان

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيدى

بيدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى مقدم

احمدى مقدم

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رخصتى

رخصتى

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرابى

كرابى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
توكل

توكل

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشرقى

مشرقى

مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طبسى

طبسى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كامرانى خواه

كامرانى خواه

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصغرى بونش

اصغرى بونش

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيد آبادى

سيد آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدعلى زاده

محمدعلى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تفضلى فر

تفضلى فر

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ديواندرى

ديواندرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدوى نژاد

مهدوى نژاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
انتظارى

انتظارى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جهانى فرد

جهانى فرد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معينى امين

معينى امين

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
رشيدى

رشيدى

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
فتح ابادى

فتح ابادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى پور

موسوى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قلعه نوى

قلعه نوى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سرزنى

سرزنى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بقايرى

بقايرى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميرچولى

ميرچولى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صاحب الزمانى

صاحب الزمانى

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فيض آبادى

فيض آبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زرقانى

زرقانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورشايسته

پورشايسته

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تاج آبادى

تاج آبادى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفاكار

صفاكار

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بصيرت

بصيرت

مديريت دولتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيدى

بيدى

مهندسي طبيعت | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقيسه

مقيسه

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شيرخانى

شيرخانى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معلمى

معلمى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پورمرام

پورمرام

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بداغ آبادى

بداغ آبادى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضى

رضى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شمخالى

شمخالى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسلامى كراب

اسلامى كراب

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
داوطلب زرقى

داوطلب زرقى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مشتاقى

مشتاقى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهراميه

بهراميه

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شمس آبادى

شمس آبادى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قدسى پور

قدسى پور

امار | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نودهء

نودهء

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حجازيان

حجازيان

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صنعتى

صنعتى

علوم قران وحديث | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ثابتى

ثابتى

مهندسي معماري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجى شمسايى

حاجى شمسايى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بهادرى راد

بهادرى راد

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نورآبادى

نورآبادى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تقديريان

تقديريان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افضلى فر

افضلى فر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خسروجردى

خسروجردى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيقبادى

كيقبادى

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاويانى پور

كاويانى پور

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خميرچى

خميرچى

حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افچنگى

افچنگى

شيمي محض | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
رحمانى ثانى

رحمانى ثانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بامى

بامى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عرفانى فر

عرفانى فر

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرچولى

ميرچولى

شيمي محض | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بينقى

بينقى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مديريت دولتي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضى

رضى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاضل هاشمى

فاضل هاشمى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بيهقى

بيهقى

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قليچى

قليچى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ثنايى فر

ثنايى فر

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابهرى فيلشور

ابهرى فيلشور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سپهرى يگانه

سپهرى يگانه

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاشى پورمحمدى

كاشى پورمحمدى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

شيمي محض | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امينى كيان

امينى كيان

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صالح آبادى

صالح آبادى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تاج آبادى

تاج آبادى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
معتمد

معتمد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ضياء يزدى

ضياء يزدى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رمضانى مقدم

رمضانى مقدم

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی