چرام

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر چرام

مرادى حسين

مرادى حسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسهروز وجيهه

اسهروز وجيهه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقريان

باقريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي برق | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی