چرام

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر چرام

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرادى حسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 38