گچساران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گچساران

رستگارى فرد مجتبى

رستگارى فرد مجتبى

سينما | دانشگاه هنر | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

هنر
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

9سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
حيدرى مهرسا

حيدرى مهرسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
تقى پور سارا

تقى پور سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
محمدى سيده الهه

محمدى سيده الهه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
صالح زاده موژان

صالح زاده موژان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شفيعى اصل محمد

شفيعى اصل محمد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
احمدى رضا

احمدى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تيمورى پويا

تيمورى پويا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 128 آزمون

ریاضی
محمدپور نعيم

محمدپور نعيم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

10سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
حسينى سيدعليرضا

حسينى سيدعليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد محل خدمت گچساران

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
على پور

على پور

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قنبرى زهرا

قنبرى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسينى فاطمه

حسينى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 180 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قهرمانى فرد

قهرمانى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
احمدى پور

احمدى پور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على پناهپور

على پناهپور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ناركى

ناركى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
درخشان

درخشان

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پوران پور

پوران پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غلام نژاد

غلام نژاد

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شادفر

شادفر

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى لركى

عباسى لركى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
انبازپور

انبازپور

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بهرامى ايوبلو

بهرامى ايوبلو

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

11سال کانونی / 201 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

11سال کانونی / 165 آزمون

تجربی
كاظمى زاده

كاظمى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قابضى

قابضى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جليل

جليل

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

10سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
ميهن نورد

ميهن نورد

مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دياله

دياله

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

10سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بخشايى

بخشايى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
علوى نيا

علوى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدپور ده بزرگ

محمدپور ده بزرگ

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ارشدى نژاد

ارشدى نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

9سال کانونی / 159 آزمون

ریاضی
ريحانى اصل

ريحانى اصل

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ناركى

ناركى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
رضايى خواه

رضايى خواه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

9سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
رضا نسب

رضا نسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

9سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
ظريفى

ظريفى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
برزيده

برزيده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كهمره

كهمره

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نبى الهى

نبى الهى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامى نژاد

غلامى نژاد

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
ميرزايى

ميرزايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حيدرپور

حيدرپور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احسانى

احسانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرپور

جعفرپور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فرهنگى

فرهنگى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بخشايى

بخشايى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دانش

دانش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

9سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قوى

قوى

مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه

8سال کانونی / 167 آزمون

تجربی
جشيره نژادى

جشيره نژادى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورمعرفت

پورمعرفت

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سهمگين

سهمگين

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سينا تل چگاه

سينا تل چگاه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

9سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

9سال کانونی / 182 آزمون

تجربی
ميرزاخانى

ميرزاخانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی