الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر الوند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسينى سيدمحمدحسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 6سال از دوم راهنمايي 103
افشار ابوالفضل ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
رضائى فاطمه ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
خدابنده لو پريا ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
كاظمى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 61
كلهر ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 14
بحرى دورباش ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
بلاسى سعيد انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 35
خانجانى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
عالمى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
بقائى فر ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 60
سيدحسينى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
عنادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
موسى نژاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 25
شفيع آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
نظرى دوست ریاضی امار | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24
فارياب تجربی اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24