محمديه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر محمديه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
برخوردارى ياسين انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 15
مودبپور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 58
نانكلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 18
موسوى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
عليرضائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 26
كشاورز رضا تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 24
بى نياز تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 20
هاشمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 36