تاكستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تاكستان

طاهرخانى مجيد

طاهرخانى مجيد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شيرخانلو زينب

شيرخانلو زينب

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
طاهرخانى هومن

طاهرخانى هومن

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محرابيان زهرا

محرابيان زهرا

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحمانى فريما

رحمانى فريما

حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحمانى خشايار

رحمانى خشايار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
افشار محمد

افشار محمد

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمودى فائزه

محمودى فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
كرمى اميرحسين

كرمى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رحمانى فاطمه

رحمانى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمودى نادر

محمودى نادر

مشاوره | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رحمانى صبا

رحمانى صبا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرمرى صالح كوه

مرمرى صالح كوه

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدخانى

محمدخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رسولى فرح

رسولى فرح

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی