تاكستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تاكستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
طاهرخانى مجيد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
طاهرخانى هومن انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحمانى فريما انسانی حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
رحمانى خشايار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 72
افشار محمد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
محمودى فائزه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 73
كرمى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 75
رحمانى فاطمه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 5سال از سوم راهنمايي 68
محمودى نادر انسانی مشاوره | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
رحمانى صبا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 49
رحمانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 39
ملكى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
مرمرى صالح كوه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24
رحمانى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 30
رسولى فرح ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 41