قزوين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قزوين

غلامى محدثه

غلامى محدثه

روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خانى ماهان

خانى ماهان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امينى افشار سپهر

امينى افشار سپهر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پورقناد محمدسپهر

پورقناد محمدسپهر

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پرورش پويا

پرورش پويا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نصرى

نصرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
يوسفى ملك رودى زهرا

يوسفى ملك رودى زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اصغرى دستجردكى فاطمه

اصغرى دستجردكى فاطمه

سينما | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
غفارزاده وفائى محمدسجاد

غفارزاده وفائى محمدسجاد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
عسگرى نژاد اميرمحمد

عسگرى نژاد اميرمحمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نهاوندى روزبه

نهاوندى روزبه

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسينى متينه

حسينى متينه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينى سيده زهرا

حسينى سيده زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زرباف پور نازنين

زرباف پور نازنين

حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مرادى محدثه

مرادى محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
بياتى شاكندى اميرحسين

بياتى شاكندى اميرحسين

علوم سياسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيفى نيوشا

سيفى نيوشا

حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اصغرزاده بناب كيميا

اصغرزاده بناب كيميا

حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كاتبى عليرضا

كاتبى عليرضا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صراف فاطمه

صراف فاطمه

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شيخ جعفرى مبينا

شيخ جعفرى مبينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملازينل حميدرضا

ملازينل حميدرضا

فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خمسه عليرضا

خمسه عليرضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گل محمدى همايون

گل محمدى همايون

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عليپورآتانى ابوالفضل

عليپورآتانى ابوالفضل

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اطلس باف محمد

اطلس باف محمد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زرآبادى پور فاطمه

زرآبادى پور فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رجبى دهكى

رجبى دهكى

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسامى محمدرضا

حسامى محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زرآبادى پور اميرحسين

زرآبادى پور اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يعقوبى هشتجين سيده فاطمه

يعقوبى هشتجين سيده فاطمه

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حاجى سليمانى مهديه

حاجى سليمانى مهديه

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پورهاشمى محمدرضا

پورهاشمى محمدرضا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
حيدرى مسعود

حيدرى مسعود

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حسينى حسين

حسينى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پوراسمعيل امينى اكبر

پوراسمعيل امينى اكبر

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميرابها مليكا

ميرابها مليكا

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شهسوارى محمدمهدى

شهسوارى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نادرى محمدرضا

نادرى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دره شيرى فاطمه

دره شيرى فاطمه

ارتباطتصويري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
صفى پورپاكدهى عرفان

صفى پورپاكدهى عرفان

حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جعفرلو مهران

جعفرلو مهران

حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شهسوارى محمدرضا

شهسوارى محمدرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
كلهر محمدامين

كلهر محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورى اميد

نورى اميد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قلى پور حميدرضا

قلى پور حميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجفى معين

نجفى معين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كلهر

كلهر

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دادور حسين

دادور حسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زينلى اميرحسين

زينلى اميرحسين

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانى محدثه

قربانى محدثه

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
الهيارى محمد

الهيارى محمد

حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جعفرى فاطمه

جعفرى فاطمه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قنبرى اميرحسين

قنبرى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خراسانى عرفان

خراسانى عرفان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

8سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
طايفه احسان

طايفه احسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معتمدى قزوينى امير

معتمدى قزوينى امير

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طاعتى انبوهى فاطمه

طاعتى انبوهى فاطمه

حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كاظمى مطهره

كاظمى مطهره

حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كشاورز آرمين

كشاورز آرمين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ثابتى هانى

ثابتى هانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شريفى محمدحسين

شريفى محمدحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صنايع نادرى لاهيجانى نيوشا

صنايع نادرى لاهيجانى نيوشا

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمى مدافى فاطمه

قاسمى مدافى فاطمه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كلهر

كلهر

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صفرلو محدثه

صفرلو محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرهانى نژاد اميرحسين

فرهانى نژاد اميرحسين

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شعبان جولى على

شعبان جولى على

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خاكپور فاطمه

خاكپور فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اطلس باف مهدى

اطلس باف مهدى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صمدى شادور محمدرضا

صمدى شادور محمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
هوشيارى شايگان

هوشيارى شايگان

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
روفيان رومينا

روفيان رومينا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جبارى فاطمه

جبارى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيرمحمدى شكوفا

شيرمحمدى شكوفا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالبى محمدحسين

طالبى محمدحسين

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على پور عليرضا

على پور عليرضا

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيگدلو ياسمن

بيگدلو ياسمن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهادرى

بهادرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نعل بر محمدعلى

نعل بر محمدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كوچكى ويه ئى زهرا

كوچكى ويه ئى زهرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كيالها فاطمه

كيالها فاطمه

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قويدل لياولى محمد

قويدل لياولى محمد

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جامعى سيدآرمان

جامعى سيدآرمان

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صادق مقدسى سارا

صادق مقدسى سارا

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
ابوالحسنا

ابوالحسنا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
معصومى فاطمه

معصومى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزاحسينى

ميرزاحسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين محل خدمت بويين زهرا

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى اميرحسين

حسينى اميرحسين

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
كوهبندى فاطمه

كوهبندى فاطمه

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صفربالى اشكان

صفربالى اشكان

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سهيلى مهران

سهيلى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضائى مريم

رضائى مريم

فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يوسفى محمد

يوسفى محمد

حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نبى محبوبه

نبى محبوبه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

امار | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارعى اميرعباس

زارعى اميرعباس

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بغدادى

بغدادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاتبى تبارارداقى ندا

كاتبى تبارارداقى ندا

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سپهرى آزاد شهرزاد

سپهرى آزاد شهرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستمى پارودبارى عباس

رستمى پارودبارى عباس

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حسينى رازك

حسينى رازك

مهندسي معماري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طهرانى ها على

طهرانى ها على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
انصارى على

انصارى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گروسى محدثه

گروسى محدثه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جوادى محمد امين

جوادى محمد امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شيرمحمدى محمدمهدى

شيرمحمدى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مشيرى

مشيرى

حقوق | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
آتشگر دهقان جواد

آتشگر دهقان جواد

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كسمائى ميرميران مهدى

كسمائى ميرميران مهدى

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
كوكبى اميرعلى

كوكبى اميرعلى

فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شيخ محمدى على

شيخ محمدى على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شورميج رضا

شورميج رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
قاسمى پريا

قاسمى پريا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عظيميان اميد

عظيميان اميد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شادروز سجاد

شادروز سجاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفرى سينا

جعفرى سينا

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حبيبيان

حبيبيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گونجى رقيه

گونجى رقيه

فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيكجو ثمين

نيكجو ثمين

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عظيمى پيرسرائى سيده صبا

عظيمى پيرسرائى سيده صبا

مهندسي معماري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى مقدم اميرحسين

جعفرى مقدم اميرحسين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ذوالفقارى راد فاطمه

ذوالفقارى راد فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين محل خدمت آبيک

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضوى روحانى سيده فاطمه

رضوى روحانى سيده فاطمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اصغردوست رضائى ميلاد

اصغردوست رضائى ميلاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرهيزكارى عرفان

پرهيزكارى عرفان

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غنيا على

غنيا على

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
شالى ها عليرضا

شالى ها عليرضا

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مظفرى زهرا

مظفرى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امامى اميرحسين

امامى اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نيكو عليرضا

نيكو عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام رسمي وزارت دفاع

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معروفخانى حميدرضا

معروفخانى حميدرضا

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميهمى نگين

ميهمى نگين

علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمى نگار

كرمى نگار

ارتباطتصويري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
دوستى شهرستانكى مجيد

دوستى شهرستانكى مجيد

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نصيرلو

نصيرلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
منتظرى

منتظرى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلام پور اقدمى

غلام پور اقدمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شعبانى كاكرودى

شعبانى كاكرودى

روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عزتى

عزتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كاظم لو

كاظم لو

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رشوندى

رشوندى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
باباامرجى

باباامرجى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصراله زاده جيرندهى

نصراله زاده جيرندهى

فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
توكلى الموتى

توكلى الموتى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عرب خريوانى

عرب خريوانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يونسى زرينى

يونسى زرينى

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
چگينى

چگينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نصيرى الموتى

نصيرى الموتى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
قورچى بيگى

قورچى بيگى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كشتكارليائى

كشتكارليائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نوراله پور

نوراله پور

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نيرومند

نيرومند

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين محل خدمت قزوين

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دشتدار

دشتدار

فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نعمتى زرگر

نعمتى زرگر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
معمارزاده رحيمى

معمارزاده رحيمى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
درخشانى

درخشانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاكاوند

كاكاوند

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ماست بندكهن

ماست بندكهن

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جوادى پور

جوادى پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عسگرى دوست

عسگرى دوست

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
على پورتكاس

على پورتكاس

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين محل خدمت قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داداش زاده طارمى

داداش زاده طارمى

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
احمدى الموتى

احمدى الموتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين محل خدمت تاکستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
افشار

افشار

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
غلامحسينى

غلامحسينى

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادقى نژاد

صادقى نژاد

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پوربابا

پوربابا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينعلى

حسينعلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حمزه اى ها

حمزه اى ها

مهندسي شهرسازي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خان كندى

خان كندى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دانائى كنارسرى

دانائى كنارسرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين محل خدمت اوج

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نيك يار

نيك يار

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رجبى يكتا

رجبى يكتا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نايب زاده

نايب زاده

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورفرهمند

پورفرهمند

مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
روح الله

روح الله

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مافى

مافى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عظيم دخت سعادتلو

عظيم دخت سعادتلو

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين محل خدمت بويين زهرا

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جعفرخانى

جعفرخانى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرزاپور

ميرزاپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانى كيوج

قربانى كيوج

مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تاجوك

تاجوك

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
كريمخانى

كريمخانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
على محمديها

على محمديها

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نصرت آقائى

نصرت آقائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قدرتى چلارسى

قدرتى چلارسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهجور

مهجور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين محل خدمت اوج

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
دليرى سوسفى

دليرى سوسفى

هنراسلامي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
روزنوطلب

روزنوطلب

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
جمعى

جمعى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خليل زاده

خليل زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عليخانى

عليخانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بندرچى

بندرچى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فخار

فخار

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
شالى پور

شالى پور

روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قليچ پور

قليچ پور

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مصطفوى

مصطفوى

مديريت صنعتي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ساسان

ساسان

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
همائى مقدم

همائى مقدم

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دروگرادولو

دروگرادولو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شهسوارى

شهسوارى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خانى

خانى

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
يحيى زاده گوراب پسى

يحيى زاده گوراب پسى

علوم سياسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شالى

شالى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نورى

نورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى الموتى

محمدى الموتى

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بويه

بويه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادى حصارى

مرادى حصارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فلاح مهدوى

فلاح مهدوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جوى بار

جوى بار

روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محبوبى اسطلخ كوهى

محبوبى اسطلخ كوهى

جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رجبى دهكى

رجبى دهكى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آمدى

آمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لشگرى

لشگرى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينعلى

حسينعلى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فصيحى رامندى

فصيحى رامندى

روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى راد

حسينى راد

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رودبارى

رودبارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كاكاوند

كاكاوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فاضلى كبريا

فاضلى كبريا

روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مخنفى

مخنفى

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قابر

قابر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاجى آقائى

حاجى آقائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيانى انبوهى

كيانى انبوهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ميرشجاعى

ميرشجاعى

مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى زاده

محمدى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فلاح محدوى

فلاح محدوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كلهر

كلهر

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نصرى

نصرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرى نسب

اميرى نسب

امار | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خرم الحسينى

خرم الحسينى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

امار | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مافى

مافى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مظاهرى

مظاهرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طاهرخانى

طاهرخانى

مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمى اروشكى

رستمى اروشكى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خواجه وند

خواجه وند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شهبازخانى

شهبازخانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رشيدى فرد

رشيدى فرد

مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اديب رامندى

اديب رامندى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفائى فخر

صفائى فخر

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
پناهى مقدم

پناهى مقدم

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
حاجى نصيرى

حاجى نصيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وهاب پور

وهاب پور

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايروانى

ايروانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صديق دوست

صديق دوست

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نيكونام

نيكونام

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زنديان

زنديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سميعى فرد

سميعى فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چگينى

چگينى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عوض پوركياسرا

عوض پوركياسرا

مهندسي صنايع | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
شفيعى قزوينى

شفيعى قزوينى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليخانى ها

عليخانى ها

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فقيهى

فقيهى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جوانمردى

جوانمردى

تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيبه

شيبه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كاظمى نژاد

كاظمى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كلهر

كلهر

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دائمى

دائمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسقليها

عباسقليها

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابراهيمى آتانى

ابراهيمى آتانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رسولى سفيددرى

رسولى سفيددرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قشقائيان

قشقائيان

علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
واسطه دوست

واسطه دوست

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اينانلوشاه وردلى

اينانلوشاه وردلى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معصومى گازرخانى

معصومى گازرخانى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كوگيرچگينى

كوگيرچگينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رودبارى

رودبارى

تاريخ | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فتح الهى

فتح الهى

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زرشكى

زرشكى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميدوارى

اميدوارى

مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برخوردارى

برخوردارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كوليائى

كوليائى

فيزيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پورجهانى

پورجهانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
كشاورزترك

كشاورزترك

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آهنگريان

آهنگريان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

تاريخ | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شيخى

شيخى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاكاوند

كاكاوند

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فصيح رامندى

فصيح رامندى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجى آقاسى

حاجى آقاسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عابدزاده

عابدزاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حمداله زاده

حمداله زاده

مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مراقى

مراقى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عزيزخانى

عزيزخانى

روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ربانيها

ربانيها

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

7سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
جهان بخشى

جهان بخشى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نجفى پور

نجفى پور

شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نوروززاده

نوروززاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گروسى

گروسى

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خانزاده

خانزاده

روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حكاكيان

حكاكيان

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صفائى

صفائى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گروسى

گروسى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كشاورزخانى

كشاورزخانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آگاه شادمهانى

آگاه شادمهانى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سهيلى راد

سهيلى راد

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فخيمى

فخيمى

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرزاعباسى

ميرزاعباسى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شجاع نيلاش

شجاع نيلاش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدپورسادات محله

محمدپورسادات محله

مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاجى رفيعى

حاجى رفيعى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على مردانى

على مردانى

مهندسي پليمر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدزاده راد

محمدزاده راد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صدرى

صدرى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رودبارى

رودبارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على مرادى اطاقور

على مرادى اطاقور

شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسگرى برهمند

عسگرى برهمند

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرپور

نظرپور

مديريت بيمه | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غفار زاده وفائى

غفار زاده وفائى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده خليلى

ابراهيم زاده خليلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مخبرفر

مخبرفر

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آب بندپاشاكى

آب بندپاشاكى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بيگناه ميكال

بيگناه ميكال

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاجى ميرى

حاجى ميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجفى زادگان

نجفى زادگان

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كردى

كردى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قموشى رامندى

قموشى رامندى

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ساقرىچيها

ساقرىچيها

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى شيخلرى

محمدى شيخلرى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامى ويه

غلامى ويه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سلامت جو

سلامت جو

رياضيات وکاربردها | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زنجانچى نيكو

زنجانچى نيكو

رياضيات وکاربردها | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سالاروند

سالاروند

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كلهر

كلهر

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رشوند

رشوند

مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
يوسف نژاد

يوسف نژاد

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كريمى يان

كريمى يان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمرودى

رمرودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
على پورشاليها

على پورشاليها

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسنى دو آبى

حسنى دو آبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهبودى

بهبودى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بغدادى

بغدادى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صادقى فيشانى

صادقى فيشانى

شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نبى خانى

نبى خانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

رياضيات وکاربردها | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهرامى زاده

بهرامى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جلالى جم

جلالى جم

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
كلهر

كلهر

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

مديريت صنعتي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پايانى

پايانى

گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشكوروكيلى

اشكوروكيلى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيخ احمدى

شيخ احمدى

گياه پزشکي | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فخارى

فخارى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
درگاهى

درگاهى

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پارسافخر

پارسافخر

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طباخ شعبانى

طباخ شعبانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرندى

مرندى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مديريت مالي | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آريامنش

آريامنش

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مافى غلامزاده

مافى غلامزاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شيرالى

شيرالى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه مراغه | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حاجى سيدجوادى

حاجى سيدجوادى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قديرپور

قديرپور

اقتصادکشاورزي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی