مروست

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مروست

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كارگريان محمد عارف تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 46
موسوى زاده تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 81
كارگريان تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 52