تفت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تفت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پهلوان فلاحى محمدطاها تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
غلامى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 53
قاسمى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهقانى تفتى تجربی کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 37
مساح تفتى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 41
بنا فراشاه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
فلاح تفتى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
زارع تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى هزاوه انسانی روانشناسي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جبينيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 39
چابك ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 3سال از دوم دبيرستان 41
يزدان پرست تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 43
تفتيان انسانی علوم سياسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
زارع بنادكوكى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
ابهجى انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
فلاح ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيمى مروست تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 5سال از سوم راهنمايي 81
منتخب بنادكوكى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال از اول دبيرستان 67
گل افشان تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال از سوم دبيرستان 24
زارع بنادكوكى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 4سال از اول دبيرستان 68
عسگرى وزيرى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
گرجى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 3سال از دوم دبيرستان 52
غلامى خليل آباد تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 13