لالجين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لالجين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ربيعى نهاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حيدرپور ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
پورى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 52
صاحبى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رجب پور انسانی اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
هاشمى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 12