كبودرآهنگ

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كبودرآهنگ

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
چگينى كميل ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
ابراهيمى خاور مليكا انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
حضرتى محمد مهدى هنر ادبيات نمايشي | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى راد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 58
مير حسينى وقار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
شاهوردى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19