همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر همدان

حبيبى فخر

حبيبى فخر

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
قره باغى

قره باغى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مقدسى خجسته

مقدسى خجسته

فرش | دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

هنر
فتوحى محمد متين

فتوحى محمد متين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
بزرگ زاده سندى على

بزرگ زاده سندى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شاه نظرى همايون

شاه نظرى همايون

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
معصومى جلال

معصومى جلال

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
شريفيان افشين

شريفيان افشين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
لطيفى پرهام

لطيفى پرهام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقاخانى محمد امير

آقاخانى محمد امير

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
بهراملو فرزاد

بهراملو فرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طالب اختيار مرضيه

طالب اختيار مرضيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بيات كيانا

بيات كيانا

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
يعقوبى مريم

يعقوبى مريم

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خلوصى صدق مهدى

خلوصى صدق مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى كافى

حسينى كافى

طراحي صنعتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
حاجى عزيزى محمد مهدى

حاجى عزيزى محمد مهدى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
هاشمى مصور

هاشمى مصور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برقرارى امير حسين

برقرارى امير حسين

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
درخشان فر

درخشان فر

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اوقان سارا

اوقان سارا

حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قمرى محمد حسام

قمرى محمد حسام

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سماوكى

سماوكى

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
درويش احد كليشمى محمد جواد

درويش احد كليشمى محمد جواد

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شهيدى پگاه

شهيدى پگاه

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
بهرامى مقدس اميررضا

بهرامى مقدس اميررضا

فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عالمى فلاح

عالمى فلاح

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
توكلى نهاد

توكلى نهاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بهرامى عليرضا

بهرامى عليرضا

علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جمالى رضوان

جمالى رضوان

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سهرابى ابد

سهرابى ابد

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اصلانى

اصلانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مقصود مديسا

مقصود مديسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
توكلى نهاد معصومه

توكلى نهاد معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پيرتاج همدانى هانيه

پيرتاج همدانى هانيه

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
همزه

همزه

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شاهانى

شاهانى

مديريت صنعتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دادگر

دادگر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يعقوبى پژمان

يعقوبى پژمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رهبر امير رضا

رهبر امير رضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مويدى محمدرضا

مويدى محمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مظاهرى ريحانه

مظاهرى ريحانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بيات رويا

بيات رويا

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
تركمان شيوا

تركمان شيوا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ونائى محمد جواد

ونائى محمد جواد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خاور زمينى

خاور زمينى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت فامنين

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فاضلى پرور ريحانه

فاضلى پرور ريحانه

ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
كاظمى نيلوفر

كاظمى نيلوفر

طراحي لباس | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ظهيرى

ظهيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسينى سيد مهدى

حسينى سيد مهدى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سالارالبرزى نيلوفر

سالارالبرزى نيلوفر

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهادرى امير حسين

بهادرى امير حسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عمرانى فاطمه

عمرانى فاطمه

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فضل اله ئى اميرحسين

فضل اله ئى اميرحسين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
وفائى

وفائى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خاقانى

خاقانى

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رشيدى شكيبا

رشيدى شكيبا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جمور

جمور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رجبى بدخش

رجبى بدخش

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت اسدآباد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مجلسى حسين

مجلسى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
چاوشيان

چاوشيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت کبودرآهنگ

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فيروزبخت محمد عرفان

فيروزبخت محمد عرفان

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
كريمى رفيع آتنا

كريمى رفيع آتنا

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بختيارى مريم

بختيارى مريم

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صادقى مريم

صادقى مريم

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
روضاتى عطيه

روضاتى عطيه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گوهرى هانيه

گوهرى هانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورى زاده

نورى زاده

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
كوشا

كوشا

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زارعى على

زارعى على

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كاوندى راهنما سينا

كاوندى راهنما سينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرادى همت مائده

مرادى همت مائده

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
امامى پارسا

امامى پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سليمانى نازنين

سليمانى نازنين

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رضائى دانيال

رضائى دانيال

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شاهبداغى كيميا

شاهبداغى كيميا

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
وجدانى نوذر نگين

وجدانى نوذر نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفرى راضيه

صفرى راضيه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زارعى مينا

زارعى مينا

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

زبان
عازم

عازم

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صاحب اختيارى كيانوش

صاحب اختيارى كيانوش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلطانى تيمور مائده

سلطانى تيمور مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جامه بزرگ كيارش

جامه بزرگ كيارش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاطريان

شاطريان

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهرامى پاكرو سجاد

بهرامى پاكرو سجاد

مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
وطنى دلاور فاطمه

وطنى دلاور فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كاروان عليرضا

كاروان عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
همتى فقيه

همتى فقيه

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غفارى نگار

غفارى نگار

ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
افشانى نرگس

افشانى نرگس

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بيات بزرگمهر

بيات بزرگمهر

مهندسي معماري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنى مهران

حسنى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جعفرى امير محمد

جعفرى امير محمد

رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سلطانى پگاه

سلطانى پگاه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غياثوند

غياثوند

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
رضوى همدانى

رضوى همدانى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خليلى محمد ايمان

خليلى محمد ايمان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مهديان خو فائزه

مهديان خو فائزه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهزادى كيا ريحانه

بهزادى كيا ريحانه

نقاشي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
طوبائى شاهين

طوبائى شاهين

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حضرتى زهرا

حضرتى زهرا

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امين ارمان

امين ارمان

مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
معصومى سيد عليرضا

معصومى سيد عليرضا

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ميثاقى فرزانه

ميثاقى فرزانه

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زرين ميرزا

زرين ميرزا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لاهوتى آنيتا

لاهوتى آنيتا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احديان

احديان

مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
لطيفى پرناز

لطيفى پرناز

علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سمواتى

سمواتى

تاريخ | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تولايى مقدم فاطمه

تولايى مقدم فاطمه

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مظاهرى

مظاهرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بصيرى پارسا

بصيرى پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسدى پارسا

اسدى پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پيله ورپور محمد عارف

پيله ورپور محمد عارف

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قاسمى فائزه

قاسمى فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جوادى سحر

جوادى سحر

معماري داخلي | دانشگاه هنر | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
چشمه قصابانى محيا

چشمه قصابانى محيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مهرى آى سا

مهرى آى سا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورعبدالله فريبا

پورعبدالله فريبا

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
اصغرى آرمين

اصغرى آرمين

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پاك مهر آرش

پاك مهر آرش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت نهاوند

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاتمى مهران

حاتمى مهران

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شكرى مهيا

شكرى مهيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رئوفى مريم السادات

رئوفى مريم السادات

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمد على زاده نگار

محمد على زاده نگار

نقاشي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
نيازى صبا

نيازى صبا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت همدان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عظيمى زهرا

عظيمى زهرا

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جوان

جوان

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مظاهرى

مظاهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى امير حسام

مرادى امير حسام

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسدى نجمه

اسدى نجمه

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
داور سير حديثه

داور سير حديثه

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خلوجينى عليرضا

خلوجينى عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رئيسى امزاجرد غزاله

رئيسى امزاجرد غزاله

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فرخ روز سپيده

فرخ روز سپيده

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طاهر چمنى

طاهر چمنى

مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پاشايى

پاشايى

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ديوازى

ديوازى

مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شالى

شالى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ايران فر

ايران فر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرفرازى صالح

سرفرازى صالح

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رفاهيت

رفاهيت

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
احمدوند

احمدوند

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بنى اردلان

بنى اردلان

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خوشنوان

خوشنوان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضوى كامران

رضوى كامران

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سورى

سورى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ترك

ترك

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فرزانه آزاد

فرزانه آزاد

علوم سياسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قحطانيان

قحطانيان

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سرخوشيان

سرخوشيان

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ورمزيار

ورمزيار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت بهار

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسميان

قاسميان

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقى جديد

صادقى جديد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كياستى

كياستى

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عنايتى طلائى

عنايتى طلائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحيم سيرت

رحيم سيرت

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جواندل

جواندل

باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
فرهپور

فرهپور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صيادى فر

صيادى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جابرى يگانه

جابرى يگانه

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صوفى

صوفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرجى كيا

فرجى كيا

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
راشدى

راشدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
معصوم عليزاده

معصوم عليزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صوفيانى

صوفيانى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ادريسيان

ادريسيان

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قديمى

قديمى

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شيرى

شيرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نقوى

نقوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت فامنين

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت نهاوند

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كنانى

كنانى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
سيفى

سيفى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اخوان

اخوان

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاميل خليلى

فاميل خليلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
چرچى

چرچى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جهانگيرى

جهانگيرى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خانلر

خانلر

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طبقى

طبقى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
يزدان دوست

يزدان دوست

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عبدالرحمنى

عبدالرحمنى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيات

بيات

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دباغيان

دباغيان

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجدى

نجدى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بهرامى ارشاد

بهرامى ارشاد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانى دلجو

رحمانى دلجو

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كشوريان

كشوريان

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
غنيمتى

غنيمتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على بابائى

على بابائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خانجانى موقر

خانجانى موقر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عدالت جو

عدالت جو

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

فلسفه | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سليمانى فريسار

سليمانى فريسار

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بنى طرفى

بنى طرفى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت رزن

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مكانيك

مكانيك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شيريان

شيريان

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بابائى لطف

بابائى لطف

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ربيع پور

ربيع پور

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صدر

صدر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاضل زاده همدانى

فاضل زاده همدانى

مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بيگ زاده

بيگ زاده

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شهريارى

شهريارى

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
طبقيان

طبقيان

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عميقى

عميقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
همدانى

همدانى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادقى مهر

صادقى مهر

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جبارى

جبارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسدبگى

اسدبگى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
برناك

برناك

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رابرى دلير

رابرى دلير

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آقايانى

آقايانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بلورى

بلورى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سلطانى نيا

سلطانى نيا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيمى هژير

ابراهيمى هژير

باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
اسدبيگى

اسدبيگى

اديان وعرفان | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حاتمى

حاتمى

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جليلى نهاد

جليلى نهاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خونساريان

خونساريان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شمائم

شمائم

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رخشانى

رخشانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جانمحمدى فر

جانمحمدى فر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيدى نيك

سعيدى نيك

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ضيافتى

ضيافتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حكيمى مقدم

حكيمى مقدم

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
صالح

صالح

جغرافيا | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جليلى نهاد

جليلى نهاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
متقى لطف

متقى لطف

ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ورمزيار

ورمزيار

علوم سياسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يعقوب زاده باوند پور

يعقوب زاده باوند پور

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى

مهدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ثمودى

ثمودى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جمشيديان

جمشيديان

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
زارعى

زارعى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزتى مصلح

عزتى مصلح

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ارجمندى

ارجمندى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
خورشيدى

خورشيدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فرهنگى همت

فرهنگى همت

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميرزا اقاجانى

ميرزا اقاجانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فكرى

فكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

ارتباطتصويري | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

هنر
سرخ آبادى

سرخ آبادى

هنراسلامي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

هنر
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مسچيان

مسچيان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
روحى

روحى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مظاهرى

مظاهرى

جامعه شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاميلى

فاميلى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

ايران شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على ضمير

على ضمير

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شيرى

شيرى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غيبى

غيبى

علوم سياسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مسعوديان

مسعوديان

روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شيرى

شيرى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جاويدان

جاويدان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

جامعه شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حداد اكباتانى

حداد اكباتانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عليزاده شير سوار

عليزاده شير سوار

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
چهاردولى خلوزينى

چهاردولى خلوزينى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
گشانى

گشانى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قاسمى مبتكر

قاسمى مبتكر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بداغى

بداغى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
طيبى محمود

طيبى محمود

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معصومى

معصومى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسميان

اسميان

حقوق | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گمار

گمار

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيدانيك

شيدانيك

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

علوم سياسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زارعى مرام

زارعى مرام

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى مرام

زارعى مرام

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خضريان

خضريان

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حوريان

حوريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهربان

مهربان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كاويانى فرد

كاويانى فرد

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مهركيا

مهركيا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رحيمى افلاك

رحيمى افلاك

روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تقى زاده همدانى

تقى زاده همدانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عزيزيان

عزيزيان

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مكاريان

مكاريان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لولوئى

لولوئى

علوم ورزشي | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

مهندسي معدن | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
داودزاده

داودزاده

جامعه شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مير اسماعيلى

مير اسماعيلى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيگوند

بيگوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دهنوى

دهنوى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سليمانيان

سليمانيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خسروى روزبهانى

خسروى روزبهانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اكبر آريائى

اكبر آريائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميدانچى

ميدانچى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بختيارى هفت لنگ

بختيارى هفت لنگ

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ملكى منصور

ملكى منصور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

ايران شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفرى فتح

جعفرى فتح

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غنايى پور

غنايى پور

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هزاوئى

هزاوئى

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كلوندى

كلوندى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

اقتصاد | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
روغنيان

روغنيان

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جوينده

جوينده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خداويسى

خداويسى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مهندسي شيمي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محبى مرام

محبى مرام

طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

هنر
يوسفى

يوسفى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مديريت صنعتي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابريشمى فر

ابريشمى فر

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سليمانى نژاد

سليمانى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادى ايرانى

مرادى ايرانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آدينه وند

آدينه وند

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهيمى فر

ابراهيمى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستمى سحر

رستمى سحر

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
تكرلى

تكرلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرمدى داوريان

سرمدى داوريان

مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
مكارى

مكارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رستمى بينا

رستمى بينا

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسن نژاد

حسن نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قهرمانى فر

قهرمانى فر

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مديريت بازرگاني | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جبلى

جبلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفى خانى

صفى خانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
طيبى محمود

طيبى محمود

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسائى

موسائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سمواتى

سمواتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شريف زاده جعفرى

شريف زاده جعفرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قديرى آرام

قديرى آرام

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
افشارى

افشارى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خداويسى

خداويسى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جهانى

جهانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مخترع

مخترع

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
الوانيان

الوانيان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شايگانى هنر

شايگانى هنر

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حميدى خواه

حميدى خواه

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غفورى ناصر

غفورى ناصر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تركمان

تركمان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهيدى

شهيدى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
طهماسبى

طهماسبى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيك پيام

نيك پيام

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
يزدانپرست

يزدانپرست

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصلائى

مصلائى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آقا محمدى

آقا محمدى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ذبيحى

ذبيحى

شيمي کاربردي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هاشمى تبار

هاشمى تبار

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملاميرزائى

ملاميرزائى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاشى نهنجى

كاشى نهنجى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اكبرى جهانى

اكبرى جهانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى حديد

محمدى حديد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اقليمى فر

اقليمى فر

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لطيفى مسبوق

لطيفى مسبوق

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بختيارى هفت لنگ

بختيارى هفت لنگ

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جباريان

جباريان

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شيرى سركانى

شيرى سركانى

گياه پزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نورى

نورى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تناسان

تناسان

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جواهرى صفا

جواهرى صفا

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سعادت ابراهيمى

سعادت ابراهيمى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيدى تبار

سيدى تبار

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى فرزام

حسينى فرزام

فيزيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسكندريان

اسكندريان

مهندسي شهرسازي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صادقى نيا

صادقى نيا

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شهيدى

شهيدى

مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كهوند

كهوند

روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دلير

دلير

شيمي کاربردي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارعى مهرورز

زارعى مهرورز

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپهرنوش

سپهرنوش

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهداد نيا

بهداد نيا

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستمى سحر

رستمى سحر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ملكى رنجبر

ملكى رنجبر

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تشكرى

تشكرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غنى زاده

غنى زاده

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قياسوند

قياسوند

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضوى كامران

رضوى كامران

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

فيزيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
الماسى

الماسى

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جواهرى امير

جواهرى امير

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى فر

محمدى فر

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دوات گر

دوات گر

جغرافيا | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مراديان

مراديان

فيزيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آقا محمدى

آقا محمدى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گنجى راد

گنجى راد

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سامنى

سامنى

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاجيلوئى

حاجيلوئى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تكاوند خجسته

تكاوند خجسته

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عرفانيان

عرفانيان

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اژدر دل همدانى

اژدر دل همدانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

گياه پزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابرار وزين

ابرار وزين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

علوم ورزشي | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گمار

گمار

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حبيبى سرور

حبيبى سرور

شيمي کاربردي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسكندريان

اسكندريان

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

گياه پزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى مجد

محمدى مجد

امار | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

باستان شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبدالحسينى جو

عبدالحسينى جو

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيفى زارعى

سيفى زارعى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرضائى

فرضائى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

زمين شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حاجيلوئى مرام

حاجيلوئى مرام

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيك فرجام

نيك فرجام

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ثابت آراء

ثابت آراء

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ماه انبارى

ماه انبارى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بصيرى صفا

بصيرى صفا

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی