مامونيه / زرنديه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مامونيه / زرنديه

چكيده عليرضا

چكيده عليرضا

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اصغرى متين

اصغرى متين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بلبلى

بلبلى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
توكليان

توكليان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قره شيخ بيات

قره شيخ بيات

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مفيدى

مفيدى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی