دليجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دليجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
غلامرضايى فرشته تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 24
منصورى زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
يوسفى انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20