دليجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دليجان

خراسانى عطيه

خراسانى عطيه

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
غلامرضايى فرشته

غلامرضايى فرشته

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منصورى زهرا

منصورى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زندى

زندى

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
نوروزى آرنجنى زهرا

نوروزى آرنجنى زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اسكندرى سمانه

اسكندرى سمانه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 48 آزمون

زبان
على هاشمى نرگس

على هاشمى نرگس

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی