ساوه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ساوه

اسد ابوالفضل

اسد ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

8سال کانونی / 137 آزمون

ریاضی
هانى ميلاد

هانى ميلاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
اسماعيلى فاطمه

اسماعيلى فاطمه

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
موسوى سيدحميدرضا

موسوى سيدحميدرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
رحمانى عباس

رحمانى عباس

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نجفى سينا

نجفى سينا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
اميرى فرد عرفان

اميرى فرد عرفان

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مشيرى عرفان

مشيرى عرفان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سليمانى مقدم كوثر

سليمانى مقدم كوثر

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
جلال حسينى سيدمصطفى

جلال حسينى سيدمصطفى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
سليمى پرهام

سليمى پرهام

مهندسي معماري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
گلنارى

گلنارى

طراحي لباس | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
كريمى مدانى مريم

كريمى مدانى مريم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
شفائى حامد

شفائى حامد

نقاشي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
تدين اسلامى سيد محمد مهدى

تدين اسلامى سيد محمد مهدى

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
گلرخ امير صالح

گلرخ امير صالح

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
شريعتى اميد

شريعتى اميد

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
كرد معصومه

كرد معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عابدين تاش معيد

عابدين تاش معيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
شريفلو مهدى

شريفلو مهدى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نورى زينب

نورى زينب

فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آقاميرى سيدمحمدصادق

آقاميرى سيدمحمدصادق

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
جلالى فر

جلالى فر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
منادى نورى محمدصادق

منادى نورى محمدصادق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اميرسيافى غزاله

اميرسيافى غزاله

مهندسي معماري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحيمى فرشته

رحيمى فرشته

مشاوره | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ذوالفقارى فرهاد

ذوالفقارى فرهاد

حقوق | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سهرابى محمد

سهرابى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مولايى هما

مولايى هما

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
فيض پور محمدمهدى

فيض پور محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زارعى لاچينى عرفان

زارعى لاچينى عرفان

مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
افشارى مبين

افشارى مبين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شريف فائزه

شريف فائزه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پاك نيت على

پاك نيت على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اوتادى محمد

اوتادى محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضايى سپيده

رضايى سپيده

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دولت يار

دولت يار

مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فتحعلى پورى

فتحعلى پورى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كاشى

كاشى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت ساوه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حصين

حصين

شيمي کاربردي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
گلنارى

گلنارى

حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نورى

نورى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كرد

كرد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت زرنديه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فخاريان

فخاريان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت تفرش

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حقوق | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اميرخانى

اميرخانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت دليجان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
گرمرودى دوران

گرمرودى دوران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت دليجان

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
ارفعى

ارفعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت آشتيان

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
سخائى

سخائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خانى

خانى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سليمى هيزمى

سليمى هيزمى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدالصمدى

عبدالصمدى

مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صديق حسينى

صديق حسينى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خلج

خلج

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نظيفى

نظيفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شريف نيا

شريف نيا

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

9سال کانونی / 175 آزمون

تجربی
احمدخانى

احمدخانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
چيتگر

چيتگر

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی