ساوه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ساوه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسد ابوالفضل ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 8سال از پنجم دبستان 137
هانى ميلاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 100
اسماعيلى فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 48
موسوى سيدحميدرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 68
رحمانى عباس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
نجفى سينا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال از دوم راهنمايي 112
اميرى فرد عرفان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
مشيرى عرفان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
سليمانى مقدم كوثر هنر نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 23
جلال حسينى سيدمصطفى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 87
سليمى پرهام ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 7سال از اول راهنمايي 77
گلرخ امير صالح ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 8سال از پنجم دبستان 119
تدين اسلامى سيد محمد مهدى انسانی حقوق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 31
شريعتى اميد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 7سال از اول راهنمايي 114
عابدين تاش معيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 7سال از اول راهنمايي 108
شريفلو مهدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
نورى زينب ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
آقاميرى سيدمحمدصادق ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال از سوم راهنمايي 95
جلالى فر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 58
منادى نورى محمدصادق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 47
اميرسيافى غزاله ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
رحيمى فرشته انسانی مشاوره | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
ذوالفقارى فرهاد انسانی حقوق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 21
سهرابى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 46
زارعى لاچينى عرفان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
افشارى مبين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 47
پاك نيت على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 49
اوتادى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 24
صابرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
دولت يار ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 46
كاشى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت ساوه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 66
حصين ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 28
گلنارى انسانی حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 18
نورى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 46
كريمى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
كرد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت زرنديه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 57
محمدى انسانی حقوق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 25
سليمى هيزمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبدالصمدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 43
صديق حسينى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال از سوم دبيرستان 29
بابايى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 24
فتحى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال از دوم دبيرستان 50
مهدوى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 59
خلج انسانی جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 81
حبيبى ریاضی مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال از اول دبيرستان 90
شريف نيا تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 9سال از چهارم دبستان 175
احمدخانى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال از سوم دبيرستان 23
نصيرى ریاضی اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 26
منوچهرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 37