اراك

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اراك

فراهانى عليرضا

فراهانى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

9سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
صلابت درسا

صلابت درسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مرزبان

مرزبان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسينى سيدمحمدعلى

حسينى سيدمحمدعلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهمنى رضوان

بهمنى رضوان

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
زمانى ابراهيم آبادى

زمانى ابراهيم آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كريمى حسين

كريمى حسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
محمدى سيدحسام الدين

محمدى سيدحسام الدين

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
رمضى

رمضى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهرجردى مبين

شهرجردى مبين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
طالبى فاطمه زهرا

طالبى فاطمه زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
لك‌ بهينا

لك‌ بهينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سعيدى محمدرضا

سعيدى محمدرضا

مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خان محمدى امير حسين

خان محمدى امير حسين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى سيدعليرضا

محمدى سيدعليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادى نژاد محمد

مرادى نژاد محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عزيز آبادى نسترن

عزيز آبادى نسترن

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سليمى امين

سليمى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مشتاق عراقى بهار

مشتاق عراقى بهار

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

زبان
محمودى سجاد

محمودى سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صالحى محمد

صالحى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسنى اميرحسين

حسنى اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شاكرى اميرحسين

شاكرى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فرمانبردار

فرمانبردار

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جهانى بهبهانى سيداميرعلى

جهانى بهبهانى سيداميرعلى

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عبدالهى فر زهرا

عبدالهى فر زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاووسى

كاووسى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى شهريار

محمدى شهريار

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحيمى محمدصالح

رحيمى محمدصالح

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
خليلى فاطمه

خليلى فاطمه

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فراهانى رضا

فراهانى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
كابوسى على

كابوسى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عليپور على

عليپور على

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
خواجه على زينب

خواجه على زينب

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زنگاركى فراهانى راضيه

زنگاركى فراهانى راضيه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جيريايى فاطمه

جيريايى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اخلاقى امين

اخلاقى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى جونقانى فاطمه

حيدرى جونقانى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آقايى نويد

آقايى نويد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خانه قائدى

خانه قائدى

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فراهانى

فراهانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بغدادى محمد

بغدادى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عزيزى محمدصابر

عزيزى محمدصابر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رنجبران قلعه على

رنجبران قلعه على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
باقرى حسام الدين

باقرى حسام الدين

شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
محمدى محمدجواد

محمدى محمدجواد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عسكرى مينا

عسكرى مينا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صدقى سحر

صدقى سحر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
موسوى نيا سيدحسين

موسوى نيا سيدحسين

مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حسنعلى سحر

حسنعلى سحر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسنى محمدرضا

حسنى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

زبان
شكرى كورش

شكرى كورش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدى رضا

محمدى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صادقى ساجده

صادقى ساجده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
زنگاركى فراهانى

زنگاركى فراهانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل زرنديه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صديق فخار

صديق فخار

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فتحعليان محمدنويد

فتحعليان محمدنويد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ترابى گودرزى عماد

ترابى گودرزى عماد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخى فرزانه

فرخى فرزانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
كريمى حسين

كريمى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
غياث آبادى مريم

غياث آبادى مريم

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
بادكوبه هزاوه آرمان

بادكوبه هزاوه آرمان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فيروزى نظام آبادى

فيروزى نظام آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منتظرى مهشيد

منتظرى مهشيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائى سينا

رضائى سينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
يوسفى مهر محمدرضا

يوسفى مهر محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت شازند

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قاسمى الهام

قاسمى الهام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نظرى سحر

نظرى سحر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ابراهيمى زهرا

ابراهيمى زهرا

مهندسي شيمي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خواجگان كيميا

خواجگان كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يزدى مبينا

يزدى مبينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اشرفى سيداميرحسين

اشرفى سيداميرحسين

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سيدميرزا

سيدميرزا

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
مرزبان مهديه

مرزبان مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عابدى آيدا سادات

عابدى آيدا سادات

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كسرائى مائده

كسرائى مائده

مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاتمى مقدم

حاتمى مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سليمى خندابى

سليمى خندابى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كى احمد

كى احمد

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بادكوبه هزاوه

بادكوبه هزاوه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ملك حسينى

ملك حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت اراک

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
داودآبادى فراهانى

داودآبادى فراهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
فرهود

فرهود

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احمدلو

احمدلو

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقائى دمنى

آقائى دمنى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عسگرى تبار

عسگرى تبار

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى صفت

محمدى صفت

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قيطانى

قيطانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت شازند

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
تاج بخش

تاج بخش

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت خمين

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت تفرش

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فيروزى

فيروزى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتحيان

فتحيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بايزن

بايزن

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
داودآبادى

داودآبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پوراحمدى

پوراحمدى

مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
يادگارى

يادگارى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت خنداب

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زنجيران

زنجيران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ميرزاخانى

ميرزاخانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت شازند

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميراحمدى عراقى

ميراحمدى عراقى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خدادادزاده

خدادادزاده

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دانيالى

دانيالى

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحيمى فر

رحيمى فر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت آشتيان

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بنى اسدى

بنى اسدى

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دهنادى

دهنادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت آشتيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى كيا

رستمى كيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت خنداب

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نورصالحى گركانى

نورصالحى گركانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت کميجان

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
داودآبادى

داودآبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي محل خدمت خنداب

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ربيعى

ربيعى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي محل خدمت ساوه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پيرحياتى

پيرحياتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
برقى

برقى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
الحسينى

الحسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
لطيفى ضامنجانى

لطيفى ضامنجانى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرمهينى فراهانى

فرمهينى فراهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

تاريخ | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صانعى

صانعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پيربداقى

پيربداقى

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
معلمى

معلمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
انعامى

انعامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
رجبيان

رجبيان

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بساكى

بساكى

اقتصاد | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مومن زاده

مومن زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فارسيجانى

فارسيجانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

فرش | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
حسين خانى هزاوه

حسين خانى هزاوه

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
يزدى

يزدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يعقوبى منش

يعقوبى منش

مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قيصرى

قيصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بساكى

بساكى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نام آور

نام آور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
طبيبى

طبيبى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ظهرابى

ظهرابى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
واشقانى فراهانى

واشقانى فراهانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
اميرى هزاوه

اميرى هزاوه

مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خسروانى

خسروانى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
متين

متين

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاظم آبادى

كاظم آبادى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميرى پرى

اميرى پرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ستوده

ستوده

فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه

5سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مرزبان

مرزبان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دنيوى

دنيوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صفرى كرهرودى

صفرى كرهرودى

مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين آباد

حسين آباد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حاجيان

حاجيان

مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اديب نيا

اديب نيا

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نراقى پور

نراقى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نباتى

نباتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كيشانى فراهانى

كيشانى فراهانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قلعه نويى

قلعه نويى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عيوضى

عيوضى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مجدالاشرافى برزكى

مجدالاشرافى برزكى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

10سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
غياثى راد

غياثى راد

مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسينخانى

حسينخانى

حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ارجلو

ارجلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فراهانى

فراهانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تقوايى

تقوايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گازرانى

گازرانى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فدائى

فدائى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

تاريخ | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خدادادى مهر آبادى

خدادادى مهر آبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شمسى

شمسى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميريان راد

اميريان راد

روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرزاخانى

ميرزاخانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بوالحسنى

بوالحسنى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
آقاباقرى

آقاباقرى

مديريت مالي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طالبيان

طالبيان

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دانش نژاد

دانش نژاد

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عزيزآبادى فراهانى

عزيزآبادى فراهانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
احمدلو

احمدلو

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاهمحمدى

شاهمحمدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
يارمحمدى جلالى

يارمحمدى جلالى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عادلى

عادلى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدى دانش

احمدى دانش

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پيل ورى

پيل ورى

جامعه شناسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
وصالى محمود

وصالى محمود

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى نيا

احمدى نيا

فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مرشد

مرشد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آهنگرانى فراهانى

آهنگرانى فراهانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي برق | دانشگاه تفرش | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رودبارانى

رودبارانى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مولايى نسب

مولايى نسب

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خمين | محروم-بومي مرکزي محل خدمت خمين

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قضات

قضات

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عربيان

عربيان

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
جام آبادى

جام آبادى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شيخى مرزيجرانى

شيخى مرزيجرانى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهرپرور

مهرپرور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميراحمدى

ميراحمدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موحدى پور

موحدى پور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حياتى آشتيانى

حياتى آشتيانى

مهندسي شيمي | دانشگاه تفرش | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غريبى

غريبى

مهندسي برق | دانشگاه تفرش | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب

عرب

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فيروز

فيروز

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين آبادى فراهانى

حسين آبادى فراهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كمال آبادى

كمال آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمودى فراهانى

محمودى فراهانى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ماهروى مقدم

ماهروى مقدم

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سنجرى

سنجرى

زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كميجانى

كميجانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خلج اسدى

خلج اسدى

اديان ومذاهب | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه اراک | روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بيرامى

بيرامى

مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مشهدى فراهانى

مشهدى فراهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبدالرضايى

عبدالرضايى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

رياضيات وکاربردها | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسعودپور

مسعودپور

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كلهر

كلهر

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسين آبادى

حسين آبادى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مظاهرى

مظاهرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نادرى نيا

نادرى نيا

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
برزآبادى فراهانى

برزآبادى فراهانى

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه اراک

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ايوبى پور

ايوبى پور

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی