بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بانه


محمودى دانا

محمودى دانا

عکاسي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
باروئى بهنام

باروئى بهنام

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
شكورى اوين

شكورى اوين

فرش | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر