گاليكش

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گاليكش

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ملكان محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 44
ازاده عماد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال از دوم دبيرستان 48
خسروى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
پياده كوهسار تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
خسروى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
گرايلى ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
دهقانيان انسانی حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
ماسوريانس ریاضی فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
خمر انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
پياده كوهسار ریاضی مهندسي شيمي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 23
عربعامرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
حدادى زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 39
وزيرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 15