دلند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دلند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اميرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال از اول دبيرستان 34