كردكوي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كردكوي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
توكلى نسترن ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
ساورسفلى نگين ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
قربانى زاده جميله تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
ساورسفلى نگار ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
كياء زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
روح افزايى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 26
مازندرانى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
توكلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سرگزى انسانی اقتصاد | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كبيرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى برنجستانكى ریاضی مهندسي انرژي | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال از سوم دبيرستان 15
يوسفى انسانی روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10