مينودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مينودشت


موسوى سيدمحمد

موسوى سيدمحمد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
كرامتلو

كرامتلو

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان