مينودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مينودشت


موسوى سيدعلى

موسوى سيدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى سيدمحمد

حسينى سيدمحمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
قابى

قابى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
بسطامى فرد اصيلا

بسطامى فرد اصيلا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قزلسفلو على

قزلسفلو على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گرايلو

گرايلو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

7سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسينى كوهى

حسينى كوهى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قزل سفلو

قزل سفلو

گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ناصرى پور

ناصرى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
پسر كلو

پسر كلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
كرابى

كرابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ممشلى

ممشلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ممشلى

ممشلى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پسركلو

پسركلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

روانشناسي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

5سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى