علي آبادكتول

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر علي آبادكتول


رضايى منفرد ابوالفضل

رضايى منفرد ابوالفضل

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نژادى

نژادى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی