علي آبادكتول

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر علي آبادكتول

رضايى منفرد ابوالفضل

رضايى منفرد ابوالفضل

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابراهيمى محمدامين

ابراهيمى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حاجيلرى

حاجيلرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ترك لاله باغ

ترك لاله باغ

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نژادى

نژادى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عالمى

عالمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نادران

نادران

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرفندرسكى

ميرفندرسكى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی