گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گرگان

اكبرى نوده

اكبرى نوده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباس نايبى زهرا

عباس نايبى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ايزدپناه مبينا

ايزدپناه مبينا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خوشابى سروش

خوشابى سروش

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كشيرى امين

كشيرى امين

فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرج اللهى رامتين

فرج اللهى رامتين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جليليان كيان

جليليان كيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جليلى محمدامين

جليلى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بخشيانى اميرجواد

بخشيانى اميرجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حمزه پور اميرمحمد

حمزه پور اميرمحمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آيينه ايمان

آيينه ايمان

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
علاقى دانيال

علاقى دانيال

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى سيد على

حسينى سيد على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درزى ژاله

درزى ژاله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نظرى گلناز

نظرى گلناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فيضى على

فيضى على

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خوشحال سيدسينا

خوشحال سيدسينا

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسلمى عقيلى سيدعلى

مسلمى عقيلى سيدعلى

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهدوى پوريا

مهدوى پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كردى محمدامين

كردى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
پايين محلى

پايين محلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نذيرى نامى

نذيرى نامى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
روشن انديشه

روشن انديشه

اهنگسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
كاظمى مريم

كاظمى مريم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بانى على

بانى على

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميرلطيفى پدرام

اميرلطيفى پدرام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رحيم زاده آرزو

رحيم زاده آرزو

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تندكار كيارش

تندكار كيارش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سقر ابراهيم

سقر ابراهيم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نافعى اسماعيل

نافعى اسماعيل

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 27 آزمون

زبان
حسين پور

حسين پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
توكلى پيرزمان على

توكلى پيرزمان على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على عرب

على عرب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عسگرپورميراسدى

عسگرپورميراسدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آل جليل ابراهيم

آل جليل ابراهيم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت گميشان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عقيلى محمدمهدى

عقيلى محمدمهدى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالح عقيلى سيده مبينا

صالح عقيلى سيده مبينا

مهندسي معماري | دانشگاه هنر | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پائين محلى اميررضا

پائين محلى اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عابدى آرشيا

عابدى آرشيا

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوروزى مهرشاد

نوروزى مهرشاد

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حدادى حافظ

حدادى حافظ

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عرب يارمحمدى سينا

عرب يارمحمدى سينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى فاطمه

جعفرى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قريشى

قريشى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توماج

توماج

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
توماج

توماج

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شوقى زهرا

شوقى زهرا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قرنجيك

قرنجيك

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
الازمنى نوده

الازمنى نوده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بهرامى زهرا

بهرامى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عليرضا پقه عليرضا

عليرضا پقه عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عرب لمسكى محمدجواد

عرب لمسكى محمدجواد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
هوزيارى

هوزيارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجرب نايى كورش

مجرب نايى كورش

مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحى كيارش

صالحى كيارش

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كبير سارا

كبير سارا

زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
نجومى

نجومى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدشفيع عليرضا

محمدشفيع عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خان احمدى زينب

خان احمدى زينب

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهمنى عرفان

بهمنى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پايمرد

پايمرد

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خورشيدى

خورشيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى عقيلى

صادقى عقيلى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كبير كوثر

كبير كوثر

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى قلندرى سيده فاطمه

حسينى قلندرى سيده فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوروزى محمد

نوروزى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جغتائى اميرحسين

جغتائى اميرحسين

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسداللهى شهير نيايش

اسداللهى شهير نيايش

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جرجانى

جرجانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدنياى عشرت آبادى زهرا

محمدنياى عشرت آبادى زهرا

ارتباطتصويري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
بز ى

بز ى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

5سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
عبدى محترم

عبدى محترم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جعفرى پويان

جعفرى پويان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهاجراورسجى امين

مهاجراورسجى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سعادتفر روژين

سعادتفر روژين

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميريانى اميرحسين

اميريانى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورقاز

پورقاز

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمديان رويا

محمديان رويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طلوعى تويسركانى بهزاد

طلوعى تويسركانى بهزاد

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اريس

اريس

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آلوستانى

آلوستانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پقه

پقه

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تجرى

تجرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لشكربلوكى

لشكربلوكى

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بلندنظر

بلندنظر

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ايزدپناه

ايزدپناه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كلته

كلته

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت بندرگز

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تازيكى

تازيكى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شاهينى

شاهينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
تمسكنى

تمسكنى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سلمان ماهينى

سلمان ماهينى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صحنه

صحنه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مقصودلو

مقصودلو

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رجبيان

رجبيان

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجبى محمدآباد

رجبى محمدآباد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
دانشيار

دانشيار

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فرزادمهر

فرزادمهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت آزادشهر

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قاضى پور

قاضى پور

حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پيمانى

پيمانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نصراللهى

نصراللهى

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
يزدويى

يزدويى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

طراحي صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
حق شناس

حق شناس

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گرايلى مقدم

گرايلى مقدم

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدآلق

محمدآلق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حامديفر

حامديفر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
در ى

در ى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت گنبدکاووس

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
باباپور

باباپور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نعيمى

نعيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نيايى

نيايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شاهينى

شاهينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سياسر

سياسر

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پوريا

پوريا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كلته

كلته

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرخانلو

اميرخانلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روشندل

روشندل

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرامرزى پلنگر

فرامرزى پلنگر

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عاطفى نژاد

عاطفى نژاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كشاورز تلويى

كشاورز تلويى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى نژاد

كاظمى نژاد

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خليقى

خليقى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وهميان

وهميان

مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گرزين

گرزين

علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آهنگرى

آهنگرى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بطيارى

بطيارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دباغيان

دباغيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قائم خواه

قائم خواه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
شمس آبادى

شمس آبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سياه بالائى

سياه بالائى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شكوهى

شكوهى

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ژوله

ژوله

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معصوم آبادى نژاد

معصوم آبادى نژاد

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى جبلى

حسينى جبلى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقامحمدى

آقامحمدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقصودلو

مقصودلو

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مولودى

مولودى

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مازندرانى

مازندرانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مهدوى نيك

مهدوى نيك

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرقانى فر

فرقانى فر

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزا نژاد

ميرزا نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بزى

بزى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسام

حسام

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرلطيفى

اميرلطيفى

مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على عرب

على عرب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضان زاده نمينى

رمضان زاده نمينى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مقصودلو

مقصودلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ملاعلى

ملاعلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوشك

نوشك

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مقصودلو

مقصودلو

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برادران كنارى

برادران كنارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
باشقره

باشقره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صحتى

صحتى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدزمانى

محمدزمانى

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شيخ لنگى

شيخ لنگى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شعبانيان علوى

شعبانيان علوى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ايرى

ايرى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رقايى

رقايى

علوم ورزشي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پورى

پورى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شيخ

شيخ

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه گنبد | روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
كياء

كياء

مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
واعظ

واعظ

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
پاك منش

پاك منش

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
عبداله پور

عبداله پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهشاد

مهشاد

ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلامت

سلامت

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهرجويى

مهرجويى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ماهرى

ماهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بالارستاقى

بالارستاقى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قازيان شهركى

قازيان شهركى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
مهاجر

مهاجر

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موحدى صدر

موحدى صدر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذهبى

ذهبى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
زوارى

زوارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
يازرلو

يازرلو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كوه زادنائى

كوه زادنائى

مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهسوار

شهسوار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قجر

قجر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميرلطيفى

اميرلطيفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامى لمراسكى

غلامى لمراسكى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مازندرانى

مازندرانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مصطفوى

مصطفوى

علوم ورزشي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حدادى كوهسار

حدادى كوهسار

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رادمهر

رادمهر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سلمانى نوده

سلمانى نوده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گرگانى

گرگانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاح مهنه

فلاح مهنه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امينى

امينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدى نژاد

مهدى نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پهلوان

پهلوان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
افتخارالدين

افتخارالدين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

فلسفه | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسنيه

حسنيه

مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ثقينى كاخكى

ثقينى كاخكى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صوفى پور

صوفى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قريشى

قريشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقصودلومحلى

مقصودلومحلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تاجيك

تاجيك

مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهرامى آهنگر محله

بهرامى آهنگر محله

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دليجه

دليجه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسلامى

اسلامى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
طهرانى پور

طهرانى پور

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عباس نژاد

عباس نژاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پقه

پقه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كردى

كردى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روشنى يساقى

روشنى يساقى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

زبان
گران ادريسى

گران ادريسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جرجانى چالكى

جرجانى چالكى

مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهرداد زينكانلو

مهرداد زينكانلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كلته

كلته

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قرنجيك

قرنجيك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرزانه مهتركلاته

فرزانه مهتركلاته

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
داديان

داديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهرداد

مهرداد

مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سالار

سالار

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
طالقانى نژاد

طالقانى نژاد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
عباسى رستمكلاته

عباسى رستمكلاته

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خطيرى

خطيرى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كشير

كشير

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
چوگان

چوگان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اصطبار

اصطبار

مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مباركى

مباركى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گزمه

گزمه

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دست آويز

دست آويز

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تازيكى بالاجلينى

تازيكى بالاجلينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

علوم کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على محمدى

على محمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نورانى كلته

نورانى كلته

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتحعلى

فتحعلى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قائم خواه

قائم خواه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دزيانى

دزيانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورتوماجى

پورتوماجى

جغرافيا | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خيرآبادى

خيرآبادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ايرى

ايرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قجر

قجر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پورباقر

پورباقر

فيزيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسينى نسب

حسينى نسب

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طريك

طريك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موجنى نژاد

موجنى نژاد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

زمين شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلابى

گلابى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كامياب

كامياب

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لشكرى

لشكرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ملك شاهكوهى

ملك شاهكوهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پاسبان خمرى

پاسبان خمرى

مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
زين العابدين پور

زين العابدين پور

شيمي کاربردي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تازيكى

تازيكى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
يزدى زاده

يزدى زاده

مهندسي شيمي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بندانى

بندانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرومدى

فرومدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
زيارتى

زيارتى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بختيارى سعيد

بختيارى سعيد

مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تاج گردان

تاج گردان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملاعباسى

ملاعباسى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آتشباز

آتشباز

مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طاشى

طاشى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كريمى گرجى

كريمى گرجى

مهندسي پليمر | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فندرسكى

فندرسكى

مهندسي برق | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

جامعه شناسي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي برق | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آلتنى

آلتنى

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شايسته پور

شايسته پور

مديريت بازرگاني | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بهمدى

بهمدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
يلقى

يلقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شيخ لنگى

شيخ لنگى

مترجمي زبان عربي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مصدقى

مصدقى

مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پقه

پقه

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شيرنگى

شيرنگى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صيفوريان

صيفوريان

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طلوعى تويسركانى

طلوعى تويسركانى

حسابداري | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مسلمى پور

مسلمى پور

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيمى كر

رحيمى كر

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آهاز

آهاز

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وحيديان

وحيديان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مجتهدى

مجتهدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طبرسا

طبرسا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اودك

اودك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلوى

گلوى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ملك شاهكوهى

ملك شاهكوهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ناعمى

ناعمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
نوده

نوده

مهندسي شيمي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفريان

جعفريان

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آسيابان

آسيابان

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يزدانى راد

يزدانى راد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تربتى

تربتى

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عليمى

عليمى

مهندسي شيمي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصرالله نژاد

نصرالله نژاد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نورى تيرتاشى

نورى تيرتاشى

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مازندرانى

مازندرانى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زاقوئى

زاقوئى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كردى نژاد

كردى نژاد

علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آقاجانى افروزى

آقاجانى افروزى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مولودى

مولودى

امار | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شاطرى

شاطرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خارى

خارى

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خندان دل

خندان دل

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

گياه پزشکي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تمسكنى

تمسكنى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ايزدى خليلى

ايزدى خليلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمود آبادى

محمود آبادى

مهندسي کامپيوتر | دانشکده فني ومهندسي حضرت زينب /س /-سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جلينى

جلينى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گيلك

گيلك

زيست شناسي دريا | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سنچولى

سنچولى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
وزيرى

وزيرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كشيرى

كشيرى

شيمي محض | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چمنى

چمنى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دامغانى جزى

دامغانى جزى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امانى

امانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گنبد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پرناك

پرناك

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كاويان پور

كاويان پور

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كريم آبادى

كريم آبادى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

3سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خواجه نژاد

خواجه نژاد

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی