گيلانغرب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گيلانغرب

پروين

پروين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الفتى

الفتى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

روانشناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
الفتى

الفتى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
ارغوانى

ارغوانى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پرندين

پرندين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ضمير پاك

ضمير پاك

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عزيزى نژاد

عزيزى نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پرواز

پرواز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه -نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پروين

پروين

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شيرزادى مقدم

شيرزادى مقدم

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اردشيرى

اردشيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
منصورى گيلانى

منصورى گيلانى

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
آزرى گيلان

آزرى گيلان

باستانشناسي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
خانمحمدى

خانمحمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاكايى

كاكايى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
برارى

برارى

فقه وحقوق شافعي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدنژاد

مهدنژاد

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهجتى نيا

بهجتى نيا

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه رازي -کرمانشاه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نيازخواه

نيازخواه

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی