گيلانغرب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گيلانغرب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شيرزادى تجربی روانشناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
ارغوانى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ضمير پاك تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 92
شيرزادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 24
شيرزادى مقدم تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 4سال از اول دبيرستان 60
منصورى گيلانى هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
خانمحمدى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهدنژاد تجربی شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 40
بهجتى نيا انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل كرمانشاه) 1سال از چهارم دبيرستان 16