پاوه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پاوه

بهشتى زاده فاطمه

بهشتى زاده فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
احمدى اژين

احمدى اژين

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
قادرى سينا

قادرى سينا

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
خالدى سوران

خالدى سوران

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فيضى مهران

فيضى مهران

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صديقى مصلح

صديقى مصلح

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
عبدى هيژا

عبدى هيژا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
كريمى ايوب

كريمى ايوب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائى فرد ميلاد

رضائى فرد ميلاد

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
رحيمى محمد

رحيمى محمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كريمى حسام

كريمى حسام

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسنى محمد

حسنى محمد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ولدبيگى

ولدبيگى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
ابراهيمى داريوش

ابراهيمى داريوش

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توفيقى

توفيقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روشنى مقدم

روشنى مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ضيايى

ضيايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فارسى

فارسى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نورى

نورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رامسرى

رامسرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ولدبيگى

ولدبيگى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ويسى

ويسى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

8سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ظاهرى

ظاهرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زمردى

زمردى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نويدى

نويدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
اژند

اژند

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زمردى

زمردى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دلشاد

دلشاد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
صلاحى

صلاحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهربانى

مهربانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ژاله

ژاله

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
داريانى فرد

داريانى فرد

جامعه شناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سعدالهى

سعدالهى

مهندسي بهره برداري راه اهن | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفائى

صفائى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يزدانبخش

يزدانبخش

زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اقتصاد | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه ملاير | شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ولدبيگى

ولدبيگى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی