كرمانشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كرمانشاه

نادرى

نادرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حاج هاشمى درسا

حاج هاشمى درسا

ارتباطتصويري | دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
ميرزايى محمد متين

ميرزايى محمد متين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
گلمرادى هادى

گلمرادى هادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الهيارى

الهيارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يوسفى ايمان

يوسفى ايمان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
چراغى فاطمه

چراغى فاطمه

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على ئى اوين

على ئى اوين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رجبى نگين

رجبى نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نصرتى محمد هادى

نصرتى محمد هادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شيخ الاسلامى رسام

شيخ الاسلامى رسام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادى جو

مرادى جو

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جسرى طاها

جسرى طاها

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ارمل على

ارمل على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پرونوس محنا

پرونوس محنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبدى محمدمهدى

عبدى محمدمهدى

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
چمنى نيما

چمنى نيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ميرزايى كيميا

ميرزايى كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمديانى حامد

احمديانى حامد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محبى محمد نعيم

محبى محمد نعيم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رتبه

رتبه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وژدان

وژدان

نقاشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
مرادى سپهر

مرادى سپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رنجبرى اميرحسين

رنجبرى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهبانى

دهبانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كاشانيان مهرداد

كاشانيان مهرداد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فخارى

فخارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چقازردى محمدمحسن

چقازردى محمدمحسن

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كاظمى نورى

كاظمى نورى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمد بيگى زهرا

محمد بيگى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سالمى احمدرضا

سالمى احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
پورامجد آتوسا

پورامجد آتوسا

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كاكاوندى بهنام

كاكاوندى بهنام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
وفايى پارسا

وفايى پارسا

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اكبرى پور وحيد

اكبرى پور وحيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نورى اميررضا

نورى اميررضا

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امامى اشكان

امامى اشكان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اميرى يزدان

اميرى يزدان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زند كريمى طناز

زند كريمى طناز

ارتباطتصويري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

هنر
نجفى

نجفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت صحنه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ذاكرى نژاد فائزه

ذاكرى نژاد فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صيدى كوثر

صيدى كوثر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهرامى مصطفى

بهرامى مصطفى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادى محمدامين

مرادى محمدامين

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نجفى نگين

نجفى نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بشيرى احسان

بشيرى احسان

طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
ايمانى

ايمانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
عزيزخانى زهرا

عزيزخانى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى صدف

قاسمى صدف

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدى سه تپه محمدمهدى

محمدى سه تپه محمدمهدى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حسينى سيدپويا

حسينى سيدپويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى حسين

مرادى حسين

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
بهرامى نازنين

بهرامى نازنين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

نقاشي | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
سهرابى جم عليرضا

سهرابى جم عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كرمى مقدم

كرمى مقدم

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
فتاحى

فتاحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سهرابى جم محمدصادق

سهرابى جم محمدصادق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غفارى زاده

غفارى زاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بزرگى

بزرگى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
جمشيدى مريم

جمشيدى مريم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيانيان سهيل

كيانيان سهيل

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خيرخواه

خيرخواه

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مخلصى آرمين

مخلصى آرمين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زارعى ده پهنى

زارعى ده پهنى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مويدى

مويدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عزيزى حيدرى

عزيزى حيدرى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رجبى اميرآبادى سپهر

رجبى اميرآبادى سپهر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منصوريان محراب

منصوريان محراب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شامحمدى زهرا

شامحمدى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يوسف شاهى

يوسف شاهى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
درويشى مهتاب

درويشى مهتاب

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ميرزايى بابك

ميرزايى بابك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
درايت محمدسعيد

درايت محمدسعيد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى زاوله حامد

محمدى زاوله حامد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سلطانى رضا

سلطانى رضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رستمى پرنيان

رستمى پرنيان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسدى جعفرآبادى رضا

اسدى جعفرآبادى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امجديان حسين

امجديان حسين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اميرى محمدحسين

اميرى محمدحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كريمى محمدعلى

كريمى محمدعلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محمدى محمد رضا

محمدى محمد رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
طهماسبى زاده على

طهماسبى زاده على

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رستمى پريا

رستمى پريا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
راه انجام سروش

راه انجام سروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كريمى دستجرده محمدمهدى

كريمى دستجرده محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ذوالنوريان روچيار

ذوالنوريان روچيار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جليليان مهسا

جليليان مهسا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
دلفانى

دلفانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

زبان
اكبرى خليلانى محمدجعفر

اكبرى خليلانى محمدجعفر

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سعيدى پريسا

سعيدى پريسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروانى

خسروانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جليليان محمد

جليليان محمد

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نژادى فائزه

نژادى فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وكيلى مليكا

وكيلى مليكا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خانلرى

خانلرى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
الفتى مريم

الفتى مريم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صيادى فرد اميرحسين

صيادى فرد اميرحسين

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرى مائده

حيدرى مائده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
استحقارى

استحقارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جاسمى

جاسمى

مهندسي نفت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جهانشاهى

جهانشاهى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بابايى

بابايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاه تقى

شاه تقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت اسلام ابادغرب

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت صحنه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پاسدار

پاسدار

روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كولانى

كولانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميرزاييان

ميرزاييان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سرتيپى

سرتيپى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بابايى

بابايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عاطفى

عاطفى

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خجسته

خجسته

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
شفيع منش

شفيع منش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجى عزيزى

حاجى عزيزى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ابوالبقايى

ابوالبقايى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
معينى

معينى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قوامى

قوامى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اقايى

اقايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حاتمى سربرزه

حاتمى سربرزه

حقوق | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ملك پور

ملك پور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
خرمى

خرمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت پاوه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پرواره

پرواره

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سوداگر صحرايى

سوداگر صحرايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كلوند

كلوند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كمالى فرد

كمالى فرد

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ايمانى

ايمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امينى سامان

امينى سامان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طليعى

طليعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيرزادى

شيرزادى

ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
اكبرى

اكبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سياه كمرى

سياه كمرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زينعلى

زينعلى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت گيلانغرب

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدى سربرزه

احمدى سربرزه

مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الفتى

الفتى

روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سوسن عين القاضى

سوسن عين القاضى

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كمانگر

كمانگر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

علوم سياسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بيگى راد

بيگى راد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
يزدانى

يزدانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمى جليليان

رستمى جليليان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يارويسى

يارويسى

فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ملكى گرمخانى

ملكى گرمخانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ملايى قلعه محمد

ملايى قلعه محمد

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دائى پور

دائى پور

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حجازى نيا

حجازى نيا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
بخرد

بخرد

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كرمى تالان دشتى

كرمى تالان دشتى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
زنگيشه اى

زنگيشه اى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بگى

بگى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
حداديان

حداديان

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مرادى قميشه

مرادى قميشه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه -نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اروميه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبور كرم بستى

صبور كرم بستى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امير خانى

امير خانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاه ملكى

شاه ملكى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
حسن ابادى

حسن ابادى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كلهرى

كلهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى كيا

جعفرى كيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سهيلى

سهيلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
منصفى

منصفى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اروين

اروين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لرستانى

لرستانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برى

برى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چقازردى

چقازردى

علوم سياسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميرى نژاد

اميرى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صبوريراد

صبوريراد

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
منوچهرى

منوچهرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غلامعلى بيگى

غلامعلى بيگى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اريامنش

اريامنش

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
امينى

امينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
ناصرى پور

ناصرى پور

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فكورى فر

فكورى فر

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عليخانى

عليخانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الفت پور

الفت پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهادرانى

بهادرانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اعتصامى

اعتصامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

5سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خدادادى كاشانتوئى

خدادادى كاشانتوئى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
ملكى

ملكى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
دارايى

دارايى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضوى

رضوى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حمزه

حمزه

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چمن آزاد

چمن آزاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خمسه پور

خمسه پور

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خوشرويى

خوشرويى

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محى الدين

محى الدين

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خانى

خانى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اقايى

اقايى

مهندسي بهره برداري راه اهن | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
همه خانى

همه خانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حشمتيان

حشمتيان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

تاريخ | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ازيده

ازيده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پرندين

پرندين

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فالجى

فالجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى نور

محمدى نور

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فروغى

فروغى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقى تبار

تقى تبار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خواجوى پور

خواجوى پور

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كرانى

كرانى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زارعى سراب

زارعى سراب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ويسى زاده

ويسى زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پاشايى

پاشايى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نامدارزنگنه

نامدارزنگنه

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نيكويى ائين

نيكويى ائين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دارايى

دارايى

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

علوم قران وحديث | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ذرعى صحراگرد

ذرعى صحراگرد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پناهى پور

پناهى پور

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
جعفرى

جعفرى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كرمى نژاد

كرمى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سبزيان

سبزيان

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رزلانسرى

رزلانسرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فدوى

فدوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

جغرافيا | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
شيخمرادى

شيخمرادى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ضيايى

ضيايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سياه كمرى

سياه كمرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ازادبخت

ازادبخت

علوم سياسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شكوهى

شكوهى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دالوندى

دالوندى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شرفى روئين تنى

شرفى روئين تنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عليجانى

عليجانى

فرش | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
اميرى

اميرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
گوازى

گوازى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زارعى قبادى

زارعى قبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رستمى مهر

رستمى مهر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملايى

ملايى

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حيدريان

حيدريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاسم آبادى

قاسم آبادى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
امجديان

امجديان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مولايى

مولايى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سهرابى پارسا

سهرابى پارسا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جابرى

جابرى

مهندسي عمران | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شهسوارى

شهسوارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
برادران

برادران

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صيدى سيد شكرى

صيدى سيد شكرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | محروم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جان پرور

جان پرور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ازادى

ازادى

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقى نيكو

صادقى نيكو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آريان فر

آريان فر

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قربانى بياتى

قربانى بياتى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
منصورى جليليان

منصورى جليليان

مهندسي نساجي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مبينى پور

مبينى پور

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
موميوند

موميوند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فيض بشى پور

فيض بشى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خون رز

خون رز

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رشيدى چقامارانى

رشيدى چقامارانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بخشى

بخشى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رخشانپور

رخشانپور

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دريتيم

دريتيم

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سورنى

سورنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورشيانى

پورشيانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قميسى

قميسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كرميان

كرميان

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دارايى

دارايى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

علوم مهندسي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
منشى افتخارى

منشى افتخارى

مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خدايى

خدايى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايجادى

ايجادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي عمران | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خدادوستى

خدادوستى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
همتى

همتى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جليليان

جليليان

علوم سياسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شفايى

شفايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
افكار

افكار

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يارمحمدى

يارمحمدى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قبايى

قبايى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سليمى حسين ابادى

سليمى حسين ابادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حقانى

حقانى

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پاشاروش

پاشاروش

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

5سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منتى برشاهى

منتى برشاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى جبارآبادى

مرادى جبارآبادى

علوم سياسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فتحى

فتحى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شهبازيان

شهبازيان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امانى نيا

امانى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كلهرى

كلهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اعتمادى

اعتمادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مظاهرى

مظاهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دريتيم

دريتيم

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فلاحيان

فلاحيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افكارى

افكارى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
موذنى

موذنى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چقازردى

چقازردى

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اخوى

اخوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نعلينى

نعلينى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرزادى پور

فرزادى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مبينى پور

مبينى پور

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پروين

پروين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چراغى مستعلى

چراغى مستعلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلالوندى

جلالوندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آسمان برين

آسمان برين

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رنجبر شرفى

رنجبر شرفى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
معينى

معينى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شيوا

شيوا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هرسمى

هرسمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خالوندى

خالوندى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
نجفى

نجفى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

مهندسي عمران | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عزيزى بابانى

عزيزى بابانى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزابيگى

ميرزابيگى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ايلام | شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مراديان

مراديان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سعادت منش

سعادت منش

مهندسي عمران | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
فلاحى اسا

فلاحى اسا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خدامرادى

خدامرادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدى كوره خسروى

محمدى كوره خسروى

مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
دوكانه ئى

دوكانه ئى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افتابى

افتابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عبدالمحمدباغنى

عبدالمحمدباغنى

مهندسي شيمي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي عمران | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پژمان

پژمان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فدائى

فدائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عسگرى شاد

عسگرى شاد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زند

زند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ابوطالبيان

ابوطالبيان

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سيد الماسى

سيد الماسى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شعبانپور

شعبانپور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضيئى

رضيئى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرميان

كرميان

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خدرائى

خدرائى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلطانى مقدم

سلطانى مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى جعفرى لواسانى

حسينى جعفرى لواسانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سنجابى

سنجابى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دادخواه تهرانى

دادخواه تهرانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پروين

پروين

علوم ورزشي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيما

نيما

مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نماميان

نماميان

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چقازردى

چقازردى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ارام فر

ارام فر

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسيان

عباسيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
چهرى

چهرى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كهريزى

كهريزى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهرابى

مهرابى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خانمحمدى سرابى

خانمحمدى سرابى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كولانى

كولانى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
كرانى

كرانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بزرگ نياكان

بزرگ نياكان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جوانميرى

جوانميرى

مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نادرى فرد

نادرى فرد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهمنى جليليان

بهمنى جليليان

علوم کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على خانى

على خانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قدم پور

قدم پور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
داهى

داهى

گياه پزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

علوم کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صفدرى

صفدرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هاديخانى

هاديخانى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سبزى ميرعزيزى

سبزى ميرعزيزى

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صاحب جمعى

صاحب جمعى

مهندسي نساجي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اشتاب

اشتاب

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نصيريان

نصيريان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملكى زاده

ملكى زاده

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صيادى

صيادى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شيرزادى پور

شيرزادى پور

مهندسي بهره برداري راه اهن | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رنجبرنژاد

رنجبرنژاد

مهندسي شهرسازي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي همدان | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تكش

تكش

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زبيرى

زبيرى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستخيز

رستخيز

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خالدى پاوه

خالدى پاوه

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سنجرى

سنجرى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

زمين شناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليم نژاد

سليم نژاد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صابونى

صابونى

علوم کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خاكى زاد

خاكى زاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سپهرى

سپهرى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شربتى

شربتى

مهندسي نساجي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جليليان

جليليان

مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پاكزاد

پاكزاد

گياه پزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالوندى

خالوندى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سپه وند

سپه وند

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اشك تلخ

اشك تلخ

مهندسي نساجي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي پليمر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كنجوريان

كنجوريان

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

گياه پزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قيومى كرتويجى

قيومى كرتويجى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد پور

محمد پور

شيمي محض | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كرميان

كرميان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
توازه

توازه

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي محض | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

شيمي محض | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
چوپانى

چوپانى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكرى حياثوندى

شكرى حياثوندى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه زابل | شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
بدرخانى ايوانى

بدرخانى ايوانى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خانى گرگانى

خانى گرگانى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طاورى زامله

طاورى زامله

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عزيزى كيونانى

عزيزى كيونانى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ادينه وند

ادينه وند

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
انگزبانى

انگزبانى

امار | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عقابى

عقابى

علوم مهندسي | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بنيادى

بنيادى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدريان

حيدريان

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قدمى بلوانى

قدمى بلوانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ويسى كمشورى

ويسى كمشورى

فيزيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عينى

عينى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرادحاصلى

مرادحاصلى

امار | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدابخشى

خدابخشى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كوچكى

كوچكى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كريمى چقاكبودى

كريمى چقاكبودى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملكيان

ملكيان

زيست شناسي گياهي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ايزدمنش

ايزدمنش

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميريان

اميريان

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتحى نژاد

فتحى نژاد

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

علوم ورزشي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهاجرزاده

مهاجرزاده

فيزيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بدرى

بدرى

گياه پزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كهريزى

كهريزى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ورزشي | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
باوندپور

باوندپور

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

گياه پزشکي | دانشگاه ايلام | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

فيزيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاظمى كريانى

كاظمى كريانى

فيزيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سيفى خزلى

سيفى خزلى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فرحناكى

فرحناكى

علوم ورزشي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ريزه وندى

ريزه وندى

امار | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عسكرى

عسكرى

فيزيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدى ارا

سعيدى ارا

مهندسي طبيعت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه رازي -کرمانشاه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزايى ديزگرانى

ميرزايى ديزگرانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حيدريان

حيدريان

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت صنعتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصوريان

منصوريان

زيست شناسي گياهي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پورجهان

پورجهان

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سبزيان

سبزيان

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سياه بيدى

سياه بيدى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ويسى حرينى

ويسى حرينى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

مهندسي طبيعت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خاموشى

خاموشى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دوستيان

دوستيان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرج زاده

فرج زاده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه ملاير

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زرددندان

زرددندان

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه ملاير

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

مهندسي طبيعت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محبى

محبى

مهندسي طبيعت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی