رومشكان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رومشكان

سورى احمد

سورى احمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نظرى مقدم

نظرى مقدم

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بازوند

بازوند

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امرائى

امرائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايمانى ضرونى

ايمانى ضرونى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بازوند

بازوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سورى

سورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ملكشاهى اصل

ملكشاهى اصل

حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بازوند

بازوند

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قربانى رشنو

قربانى رشنو

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
زهره

زهره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمديان بازوند

محمديان بازوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بازوند

بازوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بازوند

بازوند

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
سورى

سورى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سورى مفرد

سورى مفرد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
امرايى

امرايى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
سورى

سورى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدى نژاد

عبدى نژاد

معارف اسلامي | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

زبان
گراوند

گراوند

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بازوند

بازوند

اقتصاد | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بازوند

بازوند

زمين شناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بازوند

بازوند

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تربت حيدريه | شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی