پلدختر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پلدختر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدى راد محمدمهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
شفيعى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
مومنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 32
ميرى ریاضی مهندسي نفت | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال از سوم دبيرستان 26