نورآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نورآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرادى سركشتى سانيا ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
نوروزيان مهران تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 81
چراغيان خليفه آبادى رضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 47
زارعى مرادآبادى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 5سال از سوم راهنمايي 94
حسينى سيد محمد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 42
حسينى واحد سيدسجاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 39
نوروزى ميرزائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 55
نورى كوله مرزى هنر صنايع دستي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 35
نجف زاده قبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 41
جعفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 63
نظرى نورآباد زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 72
رضائى خليف آبادى انسانی حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
الماسى حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 61
منصورى رستم آباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 51
سيف تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 1سال از چهارم دبيرستان 17
چراغى فرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 2سال از سوم دبيرستان 36
اسدى مله خان تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 72
هاشمى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 46
عسكرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 81
كرمى يارولى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 2سال از سوم دبيرستان 32
كريمى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 77
سنگ سفيدى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 20
لطيفى پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 41
خزايى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 53
محموديان زمانه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 7سال از اول راهنمايي 102
عليزاده تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 11
شيرمحمدى سرابى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
حيدرى سرآورى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
براتى كرم آبادى انسانی اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 12
كاظمى تجربی اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 4سال از اول دبيرستان 59
كاظمى حسنوند تجربی اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 32