نورآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نورآباد

مرادى سركشتى سانيا

مرادى سركشتى سانيا

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نوروزيان مهران

نوروزيان مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
برزويى عارف

برزويى عارف

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
چراغيان خليفه آبادى رضا

چراغيان خليفه آبادى رضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارعى مرادآبادى مريم

زارعى مرادآبادى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
حسينى سيد محمد

حسينى سيد محمد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
حسينى واحد سيدسجاد

حسينى واحد سيدسجاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاصلى الوار زهرا

حاصلى الوار زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت نوراباد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى چيه

حسينى چيه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت خرم اباد

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
يوسفيان يارعلى

يوسفيان يارعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
نوروزى ميرزائى

نوروزى ميرزائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شيخى حسن گاويار

شيخى حسن گاويار

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجبى تاج امير

رجبى تاج امير

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نورى كوله مرزى

نورى كوله مرزى

صنايع دستي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

هنر
نجف زاده قبادى

نجف زاده قبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
انصارى مقدم

انصارى مقدم

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سبزيان مراد آبادى

سبزيان مراد آبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى سرابى

جعفرى سرابى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نظرى نورآباد

نظرى نورآباد

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

زبان
رضائى خليف آبادى

رضائى خليف آبادى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الماسى حسينى

الماسى حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
منصورى رستم آباد

منصورى رستم آباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ولى نيا

ولى نيا

مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سيف

سيف

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو دريايي ارتش

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
چراغى فرد

چراغى فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسدى مله خان

اسدى مله خان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كرمى يارولى

كرمى يارولى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نورى كوله مرزى

نورى كوله مرزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سنگ سفيدى

سنگ سفيدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفى زرد آلويى

يوسفى زرد آلويى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
لطيفى پور

لطيفى پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محموديان زمانه

محموديان زمانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
عزيزى گلباغى

عزيزى گلباغى

فيزيک | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيرمحمدى سرابى

شيرمحمدى سرابى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حيدرى سرآورى

حيدرى سرآورى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
براتى كرم آبادى

براتى كرم آبادى

اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زكى پوريان

زكى پوريان

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حيدرى ابدالانى

حيدرى ابدالانى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظمى حسنوند

كاظمى حسنوند

اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دوستى سيكه وند

دوستى سيكه وند

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی