مس سرچشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مس سرچشمه

مهدى زاده پاريزى

مهدى زاده پاريزى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اردلان

اردلان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحيمى صادق

رحيمى صادق

مهندسي معدن | مجتمع اموزش عالي زرند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ايران نژاد

ايران نژاد

علوم ومهندسي اب | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی