مس سرچشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مس سرچشمه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهدى زاده پاريزى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
قنبرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 34
رحيمى صادق ریاضی مهندسي معدن | مجتمع اموزش عالي زرند | روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال از چهارم دبيرستان 12
ايران نژاد ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10