كشكوئيه رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كشكوئيه رفسنجان

عارفى نيا امين

عارفى نيا امين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابولى

ابولى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
صالح خواجه حسينى

صالح خواجه حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی