قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قلعه گنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رئيسى انسانی روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 10
پاى بست انسانی علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
پاى بست انسانی علوم سياسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
بامرى آهوان انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 17
دستجردى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
درويشى كهورزيرى هنر صنايع دستي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 24
امينى نژاد ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمودى نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
چترزرين انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 19
ايرج زاده انسانی مديريت دولتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
ماندگارى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال از چهارم دبيرستان 11
دارابى انسانی اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدى كهنعلى ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 23
پاكروئى انسانی جغرافيا | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كريمى خواه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 17
گل محمدى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 3سال از دوم دبيرستان 43
پورمحمدى انسانی جغرافيا | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 32
بينا انسانی جغرافيا | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 34
ميرزايى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 37
غلامى گلوئى انسانی مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 45
غلامى رمشك انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال از دوم دبيرستان 31
شهدوستى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
شهدادى كلات انسانی حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 16
بيت اللهى انسانی جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 20
شمس الدينى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال از سوم دبيرستان 20
بهرامى مقدم تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرادى گجگ تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 26
حيدرى چاه باغى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 57
شهدوستى دهنو انسانی جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 15
نارويى نژاد انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 24
احمدى فر انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13