رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رودبار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رخشائى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 35
فلاحى شاه اباد انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 32
حبيب انسانی مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 31
پاى بست ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 4سال از اول دبيرستان 35
رشيدى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 39
بيلرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 4سال از اول دبيرستان 40
بامرى نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 32
بامرى خواه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 35
بادنوا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
آسيابر انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
زابلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 4سال از اول دبيرستان 33
اميرى ناروئى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
على احمدى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 25
رستمى بيژن اباد انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 3سال از دوم دبيرستان 32
غزوى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 30
براهوئى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
سالار كريمى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 30
عبدالهى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 32
حيدريان پورخارى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 28
گنجى انسانی جغرافيا | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 29
زبردست انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 26
محمدى خواه انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 4سال از اول دبيرستان 34