بافت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بافت

مرادى كر محمد حسين

مرادى كر محمد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حمزه متين

حمزه متين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عليرضايى فاطمه

عليرضايى فاطمه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دهقانى فاطمه

دهقانى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهسوارى گوغرى ريحانه

شهسوارى گوغرى ريحانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عليرضايى سعيد

عليرضايى سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عليرضايى محمد

عليرضايى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
حاجى عليزاده محمد

حاجى عليزاده محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بنى اسد دشتابى حسين

بنى اسد دشتابى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مظفرپور ساجده

مظفرپور ساجده

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كريم زاده محمد

كريم زاده محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كفاش پور مينا

كفاش پور مينا

حقوق | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
فداكار مينا

فداكار مينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدى زاده محمد امين

محمدى زاده محمد امين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمان

7سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
ايرانپور زهرا

ايرانپور زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عليرضايى

عليرضايى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت ارزوييد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت جيرفت

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خالويى

خالويى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرهادى راد

فرهادى راد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت منوجان

9سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
گلمرادى زاده

گلمرادى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي بم محل خدمت نرماشير

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دادور

دادور

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
افروش

افروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت منوجان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفى پور

صفى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بحرينى نژاد

بحرينى نژاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محسنى تكلو

محسنى تكلو

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ميرزاده

ميرزاده

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهرى پور

طاهرى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شهابى نژاد

شهابى نژاد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عليرضايى

عليرضايى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سالارمحمدى

سالارمحمدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

10سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
قلندرى كر

قلندرى كر

گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی