بردسير

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بردسير

ابراهيم زاده عرفان

ابراهيم زاده عرفان

حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شهسوارى عرفان

شهسوارى عرفان

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
موسى پور ياسمن

موسى پور ياسمن

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رمضانى زهرا

رمضانى زهرا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
پيرايش فاطمه

پيرايش فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

8سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
مرادپور فاطمه

مرادپور فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
معين الدينى

معين الدينى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ميرمحمدى

ميرمحمدى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گركانى رنجبر

گركانى رنجبر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سعيد

سعيد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كارزارى

كارزارى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مظفرى غربا

مظفرى غربا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دانش پژوهان

دانش پژوهان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت کهنوج

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بنى اسدآزاد

بنى اسدآزاد

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
خدامى

خدامى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طالبى زاده

طالبى زاده

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قرائى خضرى

قرائى خضرى

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاه رحمانى

شاه رحمانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بازمانده

بازمانده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نگارستانى

نگارستانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهزادى

بهزادى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
خراسانى پور

خراسانى پور

مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عرب زاده

عرب زاده

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حيدرآبادى پور

حيدرآبادى پور

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى فر

احمدى فر

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شاه رحمانى

شاه رحمانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شاه رحمانى

شاه رحمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نفر

نفر

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عباس زاده

عباس زاده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كريم زاده

كريم زاده

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دادوند

دادوند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
صدرائى

صدرائى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گركانى نژاد

گركانى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

زبان
عباس زاده

عباس زاده

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زارع

زارع

حقوق | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خسروى مشيزى

خسروى مشيزى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خراسانى كريم آبادى

خراسانى كريم آبادى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سالارپور

سالارپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رودبار

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مظفرى غربا

مظفرى غربا

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زينلى نژاد

زينلى نژاد

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

8سال کانونی / 115 آزمون

زبان
خسروى

خسروى

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضائى پور

رضائى پور

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زمانى پور

زمانى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سيستانى

سيستانى

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اكبرى راد

اكبرى راد

مهندسي معماري | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حشمتى

حشمتى

فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شاه حيدرى پور

شاه حيدرى پور

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پابرجا

پابرجا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عندليب زاده

عندليب زاده

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پرزيوند

پرزيوند

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شمس الدين سعيد

شمس الدين سعيد

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ميرمحمدى

ميرمحمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
گركانى نژاد

گركانى نژاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روح بخش

روح بخش

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جهانشاهى نسب

جهانشاهى نسب

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گنجعلى پور

گنجعلى پور

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سالارى پور

سالارى پور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مظفرى غربا

مظفرى غربا

امار | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهزادى

بهزادى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گركانى

گركانى

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افرازى

افرازى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بازمانده

بازمانده

مهندسي معدن | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ارجمند عسكرى

ارجمند عسكرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قادرپور

قادرپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحيمى زاده

رحيمى زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
امامى

امامى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميراحمدى

ميراحمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تانوردى نسب

تانوردى نسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
گنجعلى پور

گنجعلى پور

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهزادى

بهزادى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

امار | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شعبان زاده

شعبان زاده

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امينى زاده

امينى زاده

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خسروى مشيزى

خسروى مشيزى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی