بردسير

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بردسير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابراهيم زاده عرفان انسانی حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
شهسوارى عرفان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 41
موسى پور ياسمن ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
پيرايش فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 8سال از پنجم دبستان 128
مرادپور فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال از سوم دبيرستان 45
ميرمحمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 23
مظفرى غربا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 58
شاه رحمانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
بازمانده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 30
بهزادى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
خراسانى پور انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 22
على زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدى فر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 39
نفر انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 21
كريم زاده انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
دادوند تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 55
صدرائى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 32
عباس زاده انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 27
زارع انسانی حقوق | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
خسروى مشيزى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 30
حسن پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 22
زاهدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 47
خراسانى كريم آبادى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 39
مظفرى غربا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
رضائى پور انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيستانى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حشمتى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
شاه حيدرى پور ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
پابرجا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
عندليب زاده انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 16
پرزيوند تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 19
شمس الدين سعيد انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال از سوم دبيرستان 33
ميرمحمدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 59
گركانى نژاد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 55
روح بخش تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال از دوم دبيرستان 62
افتخارى ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال از سوم دبيرستان 24
گنجعلى پور ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 15
سالارى پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 46
مظفرى غربا ریاضی امار | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهزادى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 16
افرازى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال از سوم دبيرستان 40
مومنى ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال از سوم دبيرستان 10
ارجمند عسكرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
رحيمى زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 51
امامى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميراحمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 30
نخعى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 30
زاهدى ریاضی امار | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 21
شعبان زاده تجربی حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال از سوم راهنمايي 74
احمدپور تجربی مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
امينى زاده تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان) 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 26
بهشتى تجربی اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23