كهنوج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كهنوج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهمنى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
خواجه شيوا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 52
راحت على ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 28
شفيعى محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 80
حسينى سيده سارا هنر هنراسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
يارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
خانكاه هنر نقاشي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 34
سميعى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 72
اسا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرامرزى نمداد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 32
احمدى حيدرى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 24
سراجى نودژ ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 31
سليمانى مقدم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 41
مكسائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 31
بلوچ سيرگانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال از سوم راهنمايي 70
حسن پور سرگروئى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
محبى ء تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
به آفرين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 13
سرحدى بند كوه انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 15
قربانى بجگان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 40
سليمانى كهنوج تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال از دوم راهنمايي 86
ايليا نژاد انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمد زاده ده پيش انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
اوژند انسانی مردم شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 49
پورجمالى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سليمانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 31
خواجه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 27
دينارى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى زه انسانی حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 40
كريمى سرنى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 17
خواجه انسانی حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
مسعودى نيا انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 13
عارفى مسكونى انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 11
دليرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
بهزادى منش تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 27
بهادرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 35
كريمى بارگاه انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 14
خوروش انسانی جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 22
خيرخواه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 11
خواجه تم سرخى انسانی باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 15
مسافرى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14