كهنوج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كهنوج

بهمنى محمدرضا

بهمنى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خواجه شيوا

خواجه شيوا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
راحت على

راحت على

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حاكمى

حاكمى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شفيعى محمدحسين

شفيعى محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
چاوشى محمد

چاوشى محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسينى سيده سارا

حسينى سيده سارا

هنراسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
سالارى نژاد مريم

سالارى نژاد مريم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عيسايى امير رضا

عيسايى امير رضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت منوجان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دينارى

دينارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پرتابى

پرتابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
متصدى

متصدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
يارى

يارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
خارايى

خارايى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رحيمى نيا

رحيمى نيا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شمس الدينى لرى

شمس الدينى لرى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جاويد

جاويد

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالارى خالص

سالارى خالص

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسينى زاده

حسينى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
جداوى عباس آباد

جداوى عباس آباد

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اقبالى تدريجى

اقبالى تدريجى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عمرانى دهكهان

عمرانى دهكهان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خانكاه

خانكاه

نقاشي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
سميعى

سميعى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جداوى

جداوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملائى

ملائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كريمى بارگاه

كريمى بارگاه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسا

اسا

مهندسي برق | دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليمانى باغشاه

سليمانى باغشاه

مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فرامرزى نمداد

فرامرزى نمداد

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
احمدى حيدرى

احمدى حيدرى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سراجى نودژ

سراجى نودژ

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سليمانى مقدم

سليمانى مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پايداره

پايداره

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
مكسائى

مكسائى

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دريجانى

دريجانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

9سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
بلوچ سيرگانى

بلوچ سيرگانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسن پور سرگروئى

حسن پور سرگروئى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مزورى

مزورى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خودستان

خودستان

مهندسي برق | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محبى ء

محبى ء

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
به آفرين

به آفرين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خواجوئى پور

خواجوئى پور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سرحدى بند كوه

سرحدى بند كوه

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قربانى بجگان

قربانى بجگان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سليمانى كهنوج

سليمانى كهنوج

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ميرشكارى ده كهان

ميرشكارى ده كهان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت منوجان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ناوكى

ناوكى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ايليا نژاد

ايليا نژاد

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
وزيرى

وزيرى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد زاده ده پيش

محمد زاده ده پيش

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زينلى كرمانى

زينلى كرمانى

مهندسي دريا | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاسم كلوك

قاسم كلوك

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اوژند

اوژند

مردم شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
سالارى خالص

سالارى خالص

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي عمران | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پورجمالى

پورجمالى

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اطمينانى

اطمينانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
شكوهى

شكوهى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمدى نژاد ميرى

احمدى نژاد ميرى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خواجه

خواجه

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رجايى

رجايى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دينارى

دينارى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى زه

محمدى زه

حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
كريمى سرنى نژاد

كريمى سرنى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خواجه

خواجه

حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عليدادى سليمانى

عليدادى سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مسعودى نيا

مسعودى نيا

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بهزادى

بهزادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عارفى مسكونى

عارفى مسكونى

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دليرى

دليرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ببربيان

ببربيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهزادى منش

بهزادى منش

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
راوند

راوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريمى بارگاه

كريمى بارگاه

علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلاجقه

سلاجقه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خجسته

خجسته

علوم مهندسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بيننده

بيننده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
افضلى گروه

افضلى گروه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خوروش

خوروش

جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خاندل

خاندل

مهندسي معدن | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

مهندسي برق | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پرنده

پرنده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جام گوهرى

جام گوهرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جداوى

جداوى

مهندسي طبيعت | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بامرى پور نظرى

بامرى پور نظرى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
خواجه تم سرخى

خواجه تم سرخى

باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مسافرى

مسافرى

مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حوت گنج ابادى

حوت گنج ابادى

شيمي محض | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي شهرستان هاي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهريارى سرحدى

شهريارى سرحدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رونما

رونما

اقتصادکشاورزي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ملايى

ملايى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هوتى

هوتى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گوشكى نژاد

گوشكى نژاد

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی