شهربابك

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهربابك

رياحى مدوار پريسا

رياحى مدوار پريسا

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مرادى مهسا

مرادى مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مرادى شهربابك على

مرادى شهربابك على

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ابراهيمى مريم

ابراهيمى مريم

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مهدوى نديكى عباس

مهدوى نديكى عباس

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
برفه اى شيرين

برفه اى شيرين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رحيمى ميمند ابوالفضل

رحيمى ميمند ابوالفضل

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
امينى پيرجل

امينى پيرجل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ملائى نديكى على

ملائى نديكى على

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پورعوض مورو ايمان

پورعوض مورو ايمان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بهزادى احمدرضا

بهزادى احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كمسفيدى فهيمه

كمسفيدى فهيمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى فاطمه

مرادى فاطمه

روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محبيان نگين

محبيان نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى خبر مريم سادات

حسينى خبر مريم سادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهدى نيابابكى كيمىا

مهدى نيابابكى كيمىا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زين الدينى مريم

زين الدينى مريم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسنى زهرا

حسنى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ملايى

ملايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى كنگ سعيد

جعفرى كنگ سعيد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمودى آناهيتا

محمودى آناهيتا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى آبدر مجتبى

كريمى آبدر مجتبى

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رياحى نازيلا

رياحى نازيلا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يزدى نژاد

يزدى نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمودى ابوالفضل

محمودى ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

9سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
پاريزى برفه كوثر

پاريزى برفه كوثر

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نعمتى نيلوفر

نعمتى نيلوفر

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ملائى نديكى محمدباقر

ملائى نديكى محمدباقر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسلامى مريم

اسلامى مريم

مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رياحى فائزه

رياحى فائزه

فرش | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

هنر
زين الدينى ميمند على

زين الدينى ميمند على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
منگلى

منگلى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رودبار جنوب

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رضائى پور قنات النوجى

رضائى پور قنات النوجى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

9سال کانونی / 133 آزمون

زبان
فتحى

فتحى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طالب زاده

طالب زاده

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
مبين

مبين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سادات اسحاقيان

سادات اسحاقيان

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كارگر

كارگر

مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پورطالبى

پورطالبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
محمدرحيمى پوربياضى

محمدرحيمى پوربياضى

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى پور

كريمى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسن زاده عباس آبادى

حسن زاده عباس آبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خبرى

خبرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زرمهى

زرمهى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عمرانى

عمرانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادى شهربابك

مرادى شهربابك

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قدمى شهربابك

قدمى شهربابك

مترجمي زبان الماني | دانشگاه اصفهان | روزانه

10سال کانونی / 126 آزمون

زبان
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسنى پورراويزى

حسنى پورراويزى

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
مرادى شهربابك

مرادى شهربابك

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميمندى

ميمندى

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پوراحمدى بابكى

پوراحمدى بابكى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سالارى شهربابكى

سالارى شهربابكى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورمحمدى شهربابكى

پورمحمدى شهربابكى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادق پور

صادق پور

مهندسي معماري | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضايى پور

رضايى پور

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى شهربابكى

حسينى شهربابكى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بلوردى

بلوردى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نخعى

نخعى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
استبرقى

استبرقى

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

9سال کانونی / 86 آزمون

زبان
غضنفرى

غضنفرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مترجمي زبان الماني | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
صالحى شهربابكى

صالحى شهربابكى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهزادى

بهزادى

علوم سياسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زين الدينى

زين الدينى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظريان

نظريان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميريان

ميريان

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
روشن ضمير

روشن ضمير

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كرهانى كنگ

كرهانى كنگ

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
استبرقى

استبرقى

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كارگربرزى

كارگربرزى

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رمضانى ميمند

رمضانى ميمند

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

زبان
پوراسماعيلى بابكى

پوراسماعيلى بابكى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رمضانى ميمند

رمضانى ميمند

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كافى

كافى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

فرش | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
انصارى

انصارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بخشوده

بخشوده

مهندسي برق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خدادادى فديج

خدادادى فديج

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
جمالى پاقلعه

جمالى پاقلعه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامى نژاد

غلامى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائيه اشكورى

رضائيه اشكورى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خالقيان

خالقيان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پوركريمى امردوئيه

پوركريمى امردوئيه

مهندسي معدن | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شعبانى شهربابكى

شعبانى شهربابكى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جمالى پاقلعه

جمالى پاقلعه

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طاهر نژاد

طاهر نژاد

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمودنيا

محمودنيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسينى موسى

حسينى موسى

مهندسي صنايع | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
منگليان شهربابكى

منگليان شهربابكى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كافى

كافى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضا زاده

رضا زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
منگلى

منگلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زين الدينى

زين الدينى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
مهدوى پوربابكى

مهدوى پوربابكى

مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سفلايى

سفلايى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانى دهج

قربانى دهج

حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غفور هاوشكى

غفور هاوشكى

فلسفه | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شمسى پور

شمسى پور

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طهماسبى آبدر

طهماسبى آبدر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لرى نژاد مقدم

لرى نژاد مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضائى جوزم

رضائى جوزم

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
استائى زاده

استائى زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
منگلى كمسفيد

منگلى كمسفيد

فيزيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جوانمردى

جوانمردى

مهندسي معدن | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى آبدر

كريمى آبدر

مهندسي معدن | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورفتحيان

پورفتحيان

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت جيرفت

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملائى نديكى

ملائى نديكى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پور امينى

پور امينى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زين الدينيان

زين الدينيان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمودپور

محمودپور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كافى كنگ

كافى كنگ

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامى سروشك

غلامى سروشك

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كريميان

كريميان

علوم قران وحديث | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آزاد بخت

آزاد بخت

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فر

ابراهيمى فر

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بلوردى

بلوردى

فرش | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
زين الدينى ميمند

زين الدينى ميمند

زيست شناسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

9سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
پاريزى

پاريزى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اعرابى دهج

اعرابى دهج

مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حقى

حقى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كرمى راويز

كرمى راويز

مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نظريان گودگز

نظريان گودگز

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بياهو

بياهو

گياه پزشکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاتحى چنار

فاتحى چنار

زمين شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محبوبى

محبوبى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فتحى پور

فتحى پور

زمين شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رياحى مدوار

رياحى مدوار

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

زمين شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی