جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جيرفت

رفيعى ساردوئى عليرضا

رفيعى ساردوئى عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بشارتى اميرحسين

بشارتى اميرحسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صديقى دريجانى عليرضا

صديقى دريجانى عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسفنديارى مهنى مصطفى

اسفنديارى مهنى مصطفى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كامرانى مهنى

كامرانى مهنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شفيعى محمدامين

شفيعى محمدامين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سالارى اميرحسين

سالارى اميرحسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

8سال کانونی / 118 آزمون

انسانی
بيدشكى محمدحسين

بيدشكى محمدحسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فرامرزپور نسيم

فرامرزپور نسيم

طراحي لباس | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
سليمانى ساردو شيما

سليمانى ساردو شيما

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قلندرنژاد بهاره

قلندرنژاد بهاره

مشاوره | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افشارمنش

افشارمنش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دليرى شايان

دليرى شايان

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مشايخى رضا

مشايخى رضا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سعيدى گراغانى حسين

سعيدى گراغانى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ماركى مهنى محمد

ماركى مهنى محمد

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فيروزى محدثه

فيروزى محدثه

روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
پاينده عاطفه

پاينده عاطفه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسفنديارى مهنى على

اسفنديارى مهنى على

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رستمى نژاد دولت اباد اميررضا

رستمى نژاد دولت اباد اميررضا

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ناجى راينى پور عارف

ناجى راينى پور عارف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سميعى زاده مهران

سميعى زاده مهران

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عطايى

عطايى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدى پيام

احمدى پيام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حيدرى دلفارد مصطفى

حيدرى دلفارد مصطفى

حقوق | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دژكام دلفاردى

دژكام دلفاردى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميرزامنش هانيه

ميرزامنش هانيه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بدويى دلفارد على اصغر

بدويى دلفارد على اصغر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مجازى اميررضا

مجازى اميررضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سلاجقه اميرمحمد

سلاجقه اميرمحمد

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سعيدى نگين

سعيدى نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرى نژاد سمانه

اميرى نژاد سمانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مشايخى ساردو مهرنوش

مشايخى ساردو مهرنوش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سعيدى گراغانى احسان

سعيدى گراغانى احسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بلوچ شهريارى زهرا

بلوچ شهريارى زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهادر ساجده السادات

بهادر ساجده السادات

علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سيرفر

سيرفر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت کهنوج

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مشايخى رضا

مشايخى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مختارى آرش

مختارى آرش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت جيرفت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سعيدى گراغانى محمدمبين

سعيدى گراغانى محمدمبين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اقتدارنژاد

اقتدارنژاد

مهندسي برق | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دهقان قنات سامان نرگس

دهقان قنات سامان نرگس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عمرانى حميدرضا

عمرانى حميدرضا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سعيدى گراغانى سينا

سعيدى گراغانى سينا

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اميرى اميرمحمد

اميرى اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افشارپور اميرمحمد

افشارپور اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رسا سجاد

رسا سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خواجه حيدرى على

خواجه حيدرى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اميرى اميرحسين

اميرى اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رودبار جنوب

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نژاداحمدى محمدرضا

نژاداحمدى محمدرضا

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهادر

بهادر

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جعفرى نيا

جعفرى نيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت راين

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قاسمى پور

قاسمى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسكندرزاده

اسكندرزاده

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسفنديارى مهنى

اسفنديارى مهنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اسحقى مسكونى

اسحقى مسكونى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مشايخى ساردوئى

مشايخى ساردوئى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
مولائى حسين اباد

مولائى حسين اباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رجائى نژاد

رجائى نژاد

حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مقبلى قنات سامان

مقبلى قنات سامان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسفنديارى مهنى

اسفنديارى مهنى

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افشارى

افشارى

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نيسارى

نيسارى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سالاررحيمى

سالاررحيمى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شهابى

شهابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
راهى دهنوى

راهى دهنوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
بيگ زاده

بيگ زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برآهويى

برآهويى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سالارى دولت ابادى

سالارى دولت ابادى

روانشناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
لطفى كامران

لطفى كامران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عادلى ساردو

عادلى ساردو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كچمى ساردو

كچمى ساردو

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلاجقه

سلاجقه

علوم کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تكاور

تكاور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرد

كرد

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
دادالهى

دادالهى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حاجب

حاجب

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پروانه

پروانه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
مقبلى

مقبلى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اميرمحمودى زمين حسين

اميرمحمودى زمين حسين

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
برخورى

برخورى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 47 آزمون

زبان
محمودى نيا

محمودى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
منزلى

منزلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دامنه

دامنه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برنا

برنا

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آذرآئين

آذرآئين

مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مقبلى قرائى

مقبلى قرائى

مهندسي معماري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خواجه

خواجه

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عرب سربيژن

عرب سربيژن

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسحقى مسكونى

اسحقى مسكونى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اسكندرى گدار

اسكندرى گدار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرافضلى

اميرافضلى

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مير محمودى بحراسمان

مير محمودى بحراسمان

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مقبلى مهنى

مقبلى مهنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رام

رام

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رزاقپور

رزاقپور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
اسحقى مسكونى

اسحقى مسكونى

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمودى پور

محمودى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
روزخش

روزخش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صباحى

صباحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بابائى راينى

بابائى راينى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ابراهيمى آبشور

ابراهيمى آبشور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهروزه

بهروزه

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حجتى پور

حجتى پور

علوم سياسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مقبلى هنزائى

مقبلى هنزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پوررئيسى

پوررئيسى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ارامش

ارامش

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سادات حسينى

سادات حسينى

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
امينى روش

امينى روش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضائى جلگه

رضائى جلگه

فرش | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

هنر
سالارى دوبنه

سالارى دوبنه

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهروز

بهروز

مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
بياناتى

بياناتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دلفاردى

دلفاردى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسين چارى

حسين چارى

حقوق | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على توكلى

على توكلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
انجم روز

انجم روز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بيدشكى

بيدشكى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پرموته

پرموته

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شريف

شريف

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
كريمى پور نمچ

كريمى پور نمچ

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دانشى مسكونى

دانشى مسكونى

حقوق | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
راينى زاده

راينى زاده

حقوق | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهين بهزادى

مهين بهزادى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بيارش

بيارش

مهندسي برق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سيدى

سيدى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

زبان
فاريابى

فاريابى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميرانى پور

اميرانى پور

فرش | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

هنر
داورپناه كوهستانى

داورپناه كوهستانى

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كمالى نراب

كمالى نراب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شبرنگ زاده

شبرنگ زاده

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اعظمى

اعظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مشايخى ساردوئى

مشايخى ساردوئى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آزادداور

آزادداور

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

مشاوره | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سليمانى دامنه

سليمانى دامنه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

مهندسي عمران | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امانى زارين

امانى زارين

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سالارى نژاد

سالارى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى مسكونى

كريمى مسكونى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدلى نسب

عبدلى نسب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كوهستانى بهرآسمان

كوهستانى بهرآسمان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
باقرى خانمرغزار

باقرى خانمرغزار

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
افشارى پور

افشارى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

8سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
پاپلى فرد

پاپلى فرد

علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
فاطمى

فاطمى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درينى

درينى

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بيلرى

بيلرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كمالى مسكونى

كمالى مسكونى

حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دانشى

دانشى

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پورجمعه

پورجمعه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسفنديارى مهنى

اسفنديارى مهنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دليرى

دليرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه زابل | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

زبان
شاهرخى رئيسى

شاهرخى رئيسى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سالارى پاك

سالارى پاك

مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسكندرى دامنه

اسكندرى دامنه

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

علوم قران وحديث | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بدوئى دلفارد

بدوئى دلفارد

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدى زاده

محمدى زاده

جغرافيا | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اميرمحمدى

اميرمحمدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قاسمى رمون

قاسمى رمون

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صفوى گردينى

صفوى گردينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسكندرزاده

اسكندرزاده

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كريمى پورنمچ

كريمى پورنمچ

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسكندرى پوردوبنه

اسكندرى پوردوبنه

مهندسي مکانيک | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيدى

سيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسمى پويا

قاسمى پويا

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سنجرى

سنجرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كرمشاهى

كرمشاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت کهنوج

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بلوچ محمدرضاخانى

بلوچ محمدرضاخانى

جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
باسره

باسره

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
گروهى سرجاز

گروهى سرجاز

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سابقى نژاد چاهشاهى

سابقى نژاد چاهشاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت جيرفت

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اميرى كچمى

اميرى كچمى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اميرمحمدى بحرآسمان

اميرمحمدى بحرآسمان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت ريگان

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صباحى گراغانى

صباحى گراغانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رودبار

8سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
عرب سربيژن

عرب سربيژن

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كامرانى مهنى

كامرانى مهنى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ساردوئى

ساردوئى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گنجعلى پور

گنجعلى پور

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شاهرخى ساردو

شاهرخى ساردو

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ملك محمدى چهل خانه

ملك محمدى چهل خانه

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اميرى هنزائى

اميرى هنزائى

مطالعات خانواده | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مولائى زاده

مولائى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت کهنوج

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شهريارى تنگانى

شهريارى تنگانى

مديريت صنعتي | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اكبرى شاه آباد

اكبرى شاه آباد

تاريخ | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كوچمى ساردو

كوچمى ساردو

تاريخ | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شمس الدين دزدان

شمس الدين دزدان

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دانشى مسكونى

دانشى مسكونى

مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آذرآئين

آذرآئين

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسور

اسور

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شمس الدينى دزدان

شمس الدينى دزدان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورجمعه

پورجمعه

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت رودبار

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پوررئيسى

پوررئيسى

مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اقتدارى

اقتدارى

جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رفيعى سربيژن

رفيعى سربيژن

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت کهنوج

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاهرخى ساردو

شاهرخى ساردو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بدوئى دلفارد

بدوئى دلفارد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بيگنه

بيگنه

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسفنديارى مهنى

اسفنديارى مهنى

مهندسي معدن | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ملائى اسفندقه

ملائى اسفندقه

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بى باك

بى باك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سازور

سازور

امار | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بحرآسمانى كوهستانى

بحرآسمانى كوهستانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لرمحمدحسنى

لرمحمدحسنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت منوجان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بى نياز

بى نياز

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مسافرى داروئيه

مسافرى داروئيه

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهقان ديمندى

دهقان ديمندى

علوم قران وحديث | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اميرمحمودى

اميرمحمودى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت عنبر اباد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
افشارى سرجاز

افشارى سرجاز

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مهندسي برق | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شهابى مسكون

شهابى مسكون

علوم قران وحديث | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ساردويى

ساردويى

علوم سياسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شمس الدينى لرى

شمس الدينى لرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فهرج

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
محمدى سليمانى

محمدى سليمانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت کهنوج

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضاخانى نژاد

رضاخانى نژاد

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عبدالهى گراغانى

عبدالهى گراغانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فهرج

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افضلى مقدم

افضلى مقدم

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فارياب

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شهدادى زاده

شهدادى زاده

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سعيدى گراغانى

سعيدى گراغانى

علوم قران وحديث | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بازيار

بازيار

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بشاورد

بشاورد

علوم سياسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رئيسى سربيژن

رئيسى سربيژن

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمديوسفى

احمديوسفى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

علوم سياسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مقدس زاده

مقدس زاده

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمودى زاده صالح اباد

محمودى زاده صالح اباد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عطائى

عطائى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پوررئيسى

پوررئيسى

علوم کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نادرى كلرود

نادرى كلرود

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مداحى نژاد

مداحى نژاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريمى پورنمچ

كريمى پورنمچ

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صباحى گراغانى

صباحى گراغانى

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خواجه بهرامى

خواجه بهرامى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قلندرنژاد

قلندرنژاد

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پى پر

پى پر

مهندسي برق | دانشگاه جيرفت | شبانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
بهراسمانى

بهراسمانى

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مشايخى ساردوئى

مشايخى ساردوئى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

معارف اسلامي وتاريخ | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
دولت كردستانى

دولت كردستانى

جغرافيا | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گروهى جلگه

گروهى جلگه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
درينى

درينى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

امار | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خواجه چمك

خواجه چمك

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سنجرى نيا

سنجرى نيا

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سنجرى بنستانى

سنجرى بنستانى

مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
آباريان

آباريان

تاريخ | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رئيسى كوه شاه

رئيسى كوه شاه

علوم کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ميجانى

ميجانى

مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
صادقى مرين

صادقى مرين

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پردلى اسفندقه

پردلى اسفندقه

علوم قران وحديث | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سيدى

سيدى

تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زابلى

زابلى

علوم کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
يزدى نژاد

يزدى نژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سوغانى

سوغانى

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رفيعى سربيژن

رفيعى سربيژن

مهندسي معدن | مجتمع اموزش عالي زرند | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شجاع الدينى مهنى

شجاع الدينى مهنى

جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فلاحى شاه آباد

فلاحى شاه آباد

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پذيرا

پذيرا

علوم قران وحديث | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ايرانمنش

ايرانمنش

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلندرنژاد

قلندرنژاد

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مشايخى

مشايخى

مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نظرى چمك

نظرى چمك

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي شهرستان هاي جنوب استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقى اميرى

صادقى اميرى

تاريخ | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پهلوان خسروى

پهلوان خسروى

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
آهنگ

آهنگ

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سلطانى رمون

سلطانى رمون

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيروانى زابلى

شيروانى زابلى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شاهرخى ساردو

شاهرخى ساردو

باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزايى دلفاردى

ميرزايى دلفاردى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افشارپور

افشارپور

شيمي محض | دانشگاه جيرفت | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
برخورى

برخورى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
طاهرى سروتمين

طاهرى سروتمين

شيمي محض | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرزادى نيا

شيرزادى نيا

اقتصادکشاورزي | دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جلالى آبرده

جلالى آبرده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برخورى مهنى

برخورى مهنى

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهدادى ماركى

شهدادى ماركى

فقه وحقوق امامي | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي طبيعت | دانشگاه يزد | روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
كچمى ملايى

كچمى ملايى

زبان شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اسمعيلى سروندى

اسمعيلى سروندى

شيمي محض | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسين زاده گرمى

حسين زاده گرمى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آرامش

آرامش

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى انايى

محمدى انايى

هتلداري | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عرب سربيژن

عرب سربيژن

گياه پزشکي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جاويد

جاويد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

زمين شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميجانى

ميجانى

مهندسي طبيعت | دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جيرفت | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع منصورى

زارع منصورى

شيمي محض | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسفنديارى مهنى

اسفنديارى مهنى

شيمي محض | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مولادى بردسيرى

مولادى بردسيرى

زمين شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آينه افروز

آينه افروز

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

گياه پزشکي | دانشگاه زابل | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى مقبلى

رحيمى مقبلى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مشايخى طوحان

مشايخى طوحان

زمين شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صباحى گراغانى

صباحى گراغانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | شبانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهروج

بهروج

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مولايى مقبلى

مولايى مقبلى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی