بم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بم

صديقى محمدرضا

صديقى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
دريجانى سارا

دريجانى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
ثمره غلامى محمدعلى

ثمره غلامى محمدعلى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
تيرگر گويگانى پوريا

تيرگر گويگانى پوريا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
محمدى زاده على

محمدى زاده على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سرحدى نژاد زهرا

سرحدى نژاد زهرا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پوربهزاد بهروز

پوربهزاد بهروز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
توكلى مقدم ميترا

توكلى مقدم ميترا

ارتباطتصويري | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
نيكدوست محمد

نيكدوست محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پور مقدم حميدرضا

پور مقدم حميدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صوفى آبادى فائزه

صوفى آبادى فائزه

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
افشارى مرتضى

افشارى مرتضى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قريه ميرزايى فاطمه

قريه ميرزايى فاطمه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
بنى اسدى زهرا

بنى اسدى زهرا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
توحيديان محمدمهدى

توحيديان محمدمهدى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
زيد آبادى على

زيد آبادى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

9سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
موسوى مهدى آبادى

موسوى مهدى آبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شهريارى تنكابنى

شهريارى تنكابنى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
دادخدايى

دادخدايى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رئيسى كلجك

رئيسى كلجك

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ساعى

ساعى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بيگلرى

بيگلرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شعبان زاده

شعبان زاده

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سالارى نژاد كروكى

سالارى نژاد كروكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي بم محل خدمت ريگان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي بم محل خدمت فهرج

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سرحدى زاده

سرحدى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گج

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
عيش آبادى

عيش آبادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رستمى برواتى

رستمى برواتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قلعه خانى

قلعه خانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اشرفيان

اشرفيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

10سال کانونی / 169 آزمون

تجربی
محمدآبادى

محمدآبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
غلامحسين زاده

غلامحسين زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
وحدتيان

وحدتيان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 17 آزمون

زبان
بهرامى

بهرامى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
فروغى

فروغى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پويان فر

پويان فر

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عرب

عرب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

9سال کانونی / 176 آزمون

تجربی
جاويدان

جاويدان

مهندسي عمران | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
غلامپور بمى

غلامپور بمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رجبى راورى

رجبى راورى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
نخعى مقدم

نخعى مقدم

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
برواتى نژاد

برواتى نژاد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غلامحسين نزاد

غلامحسين نزاد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدآبادى

محمدآبادى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

زبان
پورابراهيم

پورابراهيم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طرف دار

طرف دار

علوم سياسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بالنگى

بالنگى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
معصومى مقدم

معصومى مقدم

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كيان مهر

كيان مهر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حكيم نيا

حكيم نيا

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پى پر

پى پر

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

7سال کانونی / 132 آزمون

ریاضی
بنى ابراهيمى

بنى ابراهيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهمرادزاده فهرجى

شهمرادزاده فهرجى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرابادى

طاهرابادى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عليزاده بمى پور

عليزاده بمى پور

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ساجدى

ساجدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباس زاده بارانى

عباس زاده بارانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
برخورداربرواتى

برخورداربرواتى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جهانشاهى

جهانشاهى

حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
سابقى

سابقى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت نرماشير

8سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
راسته

راسته

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دهقانى پشترودى

دهقانى پشترودى

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پورطاهرى

پورطاهرى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
رضايى زاده برواتى

رضايى زاده برواتى

حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شمسارى

شمسارى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بزمانى

بزمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ناروئى

ناروئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كريمى افشار

كريمى افشار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عادلى

عادلى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كريمى افشار

كريمى افشار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
دريجانى

دريجانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اماندادى قطب آبادى

اماندادى قطب آبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلال الدينى

جلال الدينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پنجعلى زاده

پنجعلى زاده

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دهقانى سربند

دهقانى سربند

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شمس الدينى

شمس الدينى

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
غفرانى

غفرانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
جلالى فضل آبادى

جلالى فضل آبادى

مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيدى

سيدى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
فتوت

فتوت

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نيكرفتار محمدآباد

نيكرفتار محمدآباد

حسابداري | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دهقان كروكى

دهقان كروكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قشمى

قشمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اديب

اديب

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيك پور

نيك پور

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

6سال کانونی / 79 آزمون

زبان
آزاد مرزآبادى

آزاد مرزآبادى

علوم کامپيوتر | دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جوادى

جوادى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قلعه خانى

قلعه خانى

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كريمى افشار

كريمى افشار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

10سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سام نزاد

سام نزاد

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زنگى دارستانى

زنگى دارستانى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

زبان
قنبرى زاده برواتى

قنبرى زاده برواتى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمى مقدم

فاطمى مقدم

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
پورمكى

پورمكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
باقرى زاده

باقرى زاده

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روشنى

روشنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

8سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عباسى نژاد بنى اسدى

عباسى نژاد بنى اسدى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پورحميدى

پورحميدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ابراهيم آبادى

ابراهيم آبادى

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جرجندى

جرجندى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت فارياب

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صوفى آبادى

صوفى آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بخشى قلعه خان

بخشى قلعه خان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت نرماشير

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كفاشى برائى

كفاشى برائى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سالارى نژاد كروك

سالارى نژاد كروك

علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جهانيان

جهانيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت بم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
افشارى پور

افشارى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رودبارى

رودبارى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان محل خدمت نرماشير

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
احمدى دشتى

احمدى دشتى

جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بنى اسدى

بنى اسدى

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى نسب برائى

عباسى نسب برائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدآبادى

محمدآبادى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
آتشى كركى

آتشى كركى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عليخانى نژاد

عليخانى نژاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى افشار

كريمى افشار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قائم آبادى

قائم آبادى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
استاد رمضانى حسن آباد

استاد رمضانى حسن آباد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زنگى دارستانى

زنگى دارستانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسدآبادى

اسدآبادى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
حدادكدورى

حدادكدورى

مهندسي صنايع | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مقدسى

مقدسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جلال آبادى

جلال آبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ايثارگر

ايثارگر

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

5سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
سلطان آبادى

سلطان آبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فرامرزپور

فرامرزپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسدآبادى

اسدآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

اديان وعرفان | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پورگلستانى

پورگلستانى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جزينى زاده

جزينى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حدادى طرج

حدادى طرج

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صباغى

صباغى

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
همت ابادى

همت ابادى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
خواجه نصيرى

خواجه نصيرى

تاريخ | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
آشتاب

آشتاب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
ابولى اسدآبادى

ابولى اسدآبادى

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نظام آبادى

نظام آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پنجعلى زاده

پنجعلى زاده

جغرافيا | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گروهى

گروهى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

زبان
جعفرى برواتى

جعفرى برواتى

زبان وادبيات فارسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اقبالى زاده

اقبالى زاده

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ركن آبادى

ركن آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اتابكى

اتابكى

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گورى

گورى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بيرجندى

بيرجندى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كروكى

كروكى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمد يوسفى سرحدى

احمد يوسفى سرحدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مشكى

مشكى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورنظر عنايت آبادى

پورنظر عنايت آبادى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شريف زاده قصرى

شريف زاده قصرى

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برخوردارى برواتى

برخوردارى برواتى

مهندسي طبيعت|مجتمع اموزش عالي سراوان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادرى زاده

نادرى زاده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زنگى دارستانى

زنگى دارستانى

هتلداري | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عزيزآبادى

عزيزآبادى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه جيرفت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ظهرودى

ظهرودى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كرمشاهى

كرمشاهى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه جيرفت | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی