گلستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گلستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خداقليزاده شبنم انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
موسوى سيده غزاله زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
نبى پوربهمن آباد مليكا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
اميريان مونا ریاضی معماري داخلي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
متقى مريم ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 15
شعبانى فرخنده زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
زمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
موسوى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 1سال از چهارم دبيرستان 11
عزيزى كورعباسلو تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
رشيدى رشيدآباد انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
خوئينى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريمى كوهستانق تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 19
تاك درآباد تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13