پرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر پرديس

ميرزايى محدثه

ميرزايى محدثه

طراحي پارچه | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
بهروزوزيرى يلدا

بهروزوزيرى يلدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى سيد مهرشاد

حسينى سيد مهرشاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پناه خانى سينا

پناه خانى سينا

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
وهبى ذاتى

وهبى ذاتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

علوم کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حدادى

حدادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

مهندسي معماري | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اكبرزاده نودهى

اكبرزاده نودهى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي صنايع | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسكويى

اسكويى

فيزيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شمس

شمس

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی